performatív: a megnyilatkozás kimondásával végzett cselekvés neve (pl. "Ígérem, hogy eljövök", "Kérlek téged,"... stb.) (beszédaktus-elmélet, illokúció.)