procedúra: a jelkomplexus dinamikus organizációjának reprezentációjaként létrehozott teoretikus konstruktum.

A jelkomplexusok (és kommunikációszituációk) dinamikus organizációját feltételezzük, és explicit reprezentálásuk céljából teoretikus konstruktumo(ka)t hozunk létre. A reprezentálást illetően természetesen nem valamiféle interszubjektív módon feltárható organizáció reprezentációjáról van szó. Ez azt jelenti, hogy a jelkomplexushoz különféle ~kat rendelhetünk.

A ~ tehát nem más, mint a feltételezett inherens dinamikus organizáció approximációja. (vö. jelkomplexus statikus organizációja, struktúra, inherens organizáció.)