A könyvtárról

A könyvtár neve, címe:

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája Könyvtára

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8. (Térkép/Map)
web: http://www.jgypk.hu/gyakktar
I. emelet, 3332. terem

Nyitva tartás a tanév ideje alatt (tanítási szünetekben zárva):

 • Hétfő: 7.30 – 11.50, 12.35-15.15
 • Kedd: 7.30 – 11.50, 12.35-15.15
 • Szerda: 7.30 – 11.50, 12.35-15.15
 • Csütörtök: 7.30 – 11.50, 12.35-15.15
 • Péntek: 7.30 – 11.50

 

Elérhetőségek:

Telefon: +36(62)546-242
E-mail: gyakkonyvtar@gmail.com
Web: http://www.jgypk.hu/gyakktar

Munkatársak:

Bekesné Kovács Jusztina juszti@freemail.hu

Csüllögné Bogyó Katalin csbk@jgypk.u-szeged.hu

Tudnivalók:

Ugrás:

 • Beiratkozás
  Az iskolai könyvtárat csak beiratkozott olvasók használhatják.
  Az iskolai könyvtárnak tagja lehet minden nevelő, tanuló, a tanítási, napközis és könyvtári gyakorlatát iskolánkban töltő főiskolai és egyetemi hallgató, valamint az iskola adminisztratív és technikai dolgozói.
  A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
  A könyvtári tagságot tanévenként meg kell újítani.
  A könyvtárhasználó tanulónak, pedagógusnak, adminisztratív és technikai dolgozóknak nem kell személyes adatokat megadni a beiratkozáshoz, minden más olvasónak beiratkozási lapot kell kitöltenie, amelyen a személyes adatokon kívül tanárjelöltek esetében a szakvezető, oktatók esetében a munkahely neve szerepel. A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.
  Az olvasó aláírásával fogadja el a könyvtár használatának szabályait.
 • Kölcsönzés
  Az egyidejűleg kikölcsönözhető dokumentumok száma tanulók esetében max. 3 db könyv, tanárjelölteknek max. 6 db könyv, pedagógusok esetében nem korlátozott.
  A kikölcsönzött könyveket tanulók, tanárjelöltek és más olvasók 3 hetes időtartamra kapják, amely egyszer hosszabbítható. Pedagógusok a tankönyveket egy tanévre, egyéb dokumentumokat 3 hónapra kölcsönözhetik. Esetenként megegyezés szerint hosszabb időre is lehet kölcsönözni.
  A késedelmi díj egyetemi, főiskolai hallgatók számára 10 Ft/nap/könyv.
  A könyvtárból bármely könyvtári dokumentumot, ill. technikai eszközt csak a könyvtárostanár tudtával szabad kivinni.
  A kölcsönzéseket a könyvtárostanár tartja nyilván. A nyilvántartás formája: tasakos, kétlapos könyvkártyás, színcsíkos.
  Dokumentumo(ka)t kölcsönözni csak személyesen és a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. Az átvételt a kölcsönző az aláírásával (dátum és név) tételenként hitelesíti. A kölcsönzés rendezésekor (visszahozatal) meg kell várni az adminisztráció befejezését.
  Az elveszített vagy erősen megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy forgalmi áron megtéríteni (a befizetés csekken történik az iskola számlájára, a befizetést igazoló csekket a könyvtárosnak be kell mutatni). Adott esetben – megegyezés szerint – a könyvtár számára szükséges más művel is pótolható az elveszett vagy megrongálódott dokumentum
 • Helybenhasználat
  Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:
  – az olvasótermi, kézikönyvtári állományrész,
  – a különgyűjtemények (folyóiratok, AV anyagok, muzeális dokumentumok stb.), de az olvasók egy-egy tanórára , ill. a könyvtár zárásától a következő nyitásig ezeket is elviheti. (Tanuló csak indokolt esetben és külön szaktanári kérésre kölcsönözheti ki ezeket a fenti időtartamra.)
 • Számítgéphasználat
  Az olvasóteremben elhelyezett számítógépek elsődlegesen információszerzésre használhatók.
  A könyvtári számítógépeket az használhatja, aki ért a kezeléséhez.
  A számítógépekkel csak könyvtári információhordozó olvasható le.
 • Csoportos használat
  Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére szakórák, foglalkozások tarthatók a könyvtárban a könyvtárostanár, az osztályfőnökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők, tanárjelöltek irányításával.
  A szakórák, foglalkozások megtartására az összeállított/elfogadott, a könyvtári nyitva tartásnak megfeleltetett ütemterv szerint kerül sor. A könyvtári foglalkozásokat, tanítási órákat a tervszerű és az ütközésektől mentes munka érdekében időben (legalább 1 héttel a tervezett program előtt) egyeztetni kell.
  A könyvtárhasználati foglalkozásokat a könyvtáros, míg a könyvtárban tartott órákat a szaktanárok, tanárjelöltek vezetik. A könyvtárostanár szakmai segítséget ad a szakórák, foglalkozások megtartásához. A könyvtárban tartott órák alatt az óravezető tanár felel a könyvtár rendjéért.
  A könyvtár helyiségei órarendszerű tanítás vagy/és értekezletek számára nem vehetők igénybe, mert akadályozzák a könyvtár működését.

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.