Herbszt Mária (szerk.):
A XX. századi szegedi tanítóképzés két nagy
fordulópontjának (1965 és 1999) emlékkönyve

Köszöntő   Tisztelettel köszöntöm a szegedi tanítóképzés kettős évfordulója alkalmából megjelenő kötet olvasóit. A Szegedi Tudományegyetem és annak Juhász Gyula Pedagógusképző Kara egyaránt a legfontosabb értékeik között tartják számon a képzés sokszínűségét, diverzitását. Ez Tovább →

Klippel Rita – Tóth Eszter (szerk.):
Nyelvész hallgatók, beszélő nyelvészek.
Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 1.

Nyelvész hallgatók, beszélő nyelvészek – Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 1.
Szerkesztők: Klippel Rita – Tóth Eszter

A 2012. április 12–14-én megtartott XXII. MANYE Kongresszus hallgatói szekciójában és a 2013. április 25–26-án Találkozások címet viselő konferencián, illetve a hozzá kapcsolódó rendezvényeken elhangzott előadásokat tartalmazza. A konferenciákat az alkalmazott nyelvészettel foglalkozó hallgatók, továbbá a helyszín, Szeged köti össze […] Tovább →

Károlyné Lakatos Andrea – Gajdáné Schrantz Krisztina –
Enyedi Éva Anna – Dombi András:
Mennyiségi analitikai kémiai gyakorlatok

Szerzők: Károlyné Lakatos Andrea – Gajdáné Schrantz Krisztina – Enyedi Éva Anna – Dombi András

A jegyzet rendeltetése a Szegedi Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékén oktatott kvantitatív analitikai kémiai gyakorlatok végre-hajtásának segítése. A jegyzet kémia BSc, gyógyszerész, környezettan, klinikai kémikus szakos hallgatók részére készült. A leírások sorában szereplő gyakorlatok közül az adott szakos hallgató csak a saját szakjának tematikájában szereplő gyakorlatot köteles elvégezni […]

Tovább →

Juhász Valéria – Kegyesné Szekeres Erika (szerk.):
Társadalmi nem és nyelvhasználat 2.
Válogatott szemelvények az angol és a német szakirodalomból

Válogatott szemelvények az angol és a német szakirodalomból
Szerkesztő: Juhász Valéria – Kegyesné Szekeres Erika

Kötetünkben a gender szituációtól és kontextustól való függőségére világítanak rá például azok a tanulmányok, amelyek azt a nézőpontot közvetítik, hogy a genderre nemcsak hatással vannak a kommunikációt befolyásoló tényezők, hanem a gender maga is módosítja azokat […]

Tovább →