Akció!
egyeni_ketnyelvuseg

Egyéni kétnyelvűség

1941 Ft 1000 Ft

Személyes átvétel esetén az akciós ár: 500,-Ft
Az akciós ár kizárólag a Boldogasszony sgt. 6. alatti könyvesboltban történő személyes átvétellel történő rendelésre vonatkozik.
Az akció kizárólag magánszemélyek vásárlására vonatkozik és visszavonásig érvényes.
A személyes átvétellel történő vásárláshoz is kérjük a terméket a Kosárba tenni és a Pénztárban a  opciót kérjük kiválasztani.
 

Alkalmazott nyelvészeti mesterfüzetek 03
Szerző: Navracsics Judit
ISSN: 2061-7674
ISBN: 978 963 9927 29 2
Kiadási év: 2010.
Formátum és terjedelem: A/5, 112 oldal

Kategória:

Termékleírás

Tartalom Előszó .......................................................................................................... 7 1. A kétnyelvűség fogalma, vizsgálati szempontok ............................... 9 Bevezetés .............................................................................................. 9 A kétnyelvűség meghatározásai ........................................................... 11 Életkor és kétnyelvűség ........................................................................ 14 A kétnyelvűség előnyei .......................................................................... 17 2. A kétnyelvű agy ..................................................................................... 21 A beszédről és az agyról általában ....................................................... 21 A kétnyelvű agyi szerveződés ............................................................... 22 A nyelvek tárolása ................................................................................. 23 Képalkotó eljárásokkal készült vizsgálatok ........................................... 24 A beszédfeldolgozáshoz elengedhetetlen memóriarendszerek ........... 25 A deklaratív/procedurális modell ........................................................... 26 3. A kétnyelvűvé válás lehetőségei .......................................................... 29 Kisebbségek .......................................................................................... 29 Bevándorlás .......................................................................................... 30 Ideiglenes vándorlás ............................................................................. 30 Nem territoriális kétnyelvűség ............................................................... 32 Iskoláztatás ........................................................................................... 32 Családi kétnyelvűség ............................................................................ 34 4. A korai többnyelvűség kialakulásának folyamata ............................. 41 Bevezetés .............................................................................................. 41 A többnyelvűség kialakulásának feltételei ............................................. 42 A családi nyelvhasználat: valós és várható kommunikációs szükségletek ................................................................................... 43 Az első és a korai második nyelv elsajátítási folyamatainak összehasonlítása ............................................................................ 44 Az egy- és a többnyelvű elsajátítás összehasonlítása az egyes nyelvi szinteken ......................................................................................... 47 Összegzés ............................................................................................. 52 5. A mentális lexikon ................................................................................. 57 Bevezetés. A mentális lexikon meghatározása ..................................... 57 A mentális lexikon kialakulása ............................................................... 58 A mentális lexikon vizsgálati módszerei ................................................ 60 6. A kétnyelvű beszéd ............................................................................... 71 Bevezetés .............................................................................................. 71 A kétnyelvű beszédprodukció modelljei ................................................ 71 A kétnyelvű beszédprodukció jellegzetességei ..................................... 74 A deklaratív memóriát érintő hibák ........................................................ 76 A procedurális memóriát érintő zavarok ................................................ 77 Megakadásjelenségek a beszédprodukcióban ..................................... 78 Összefoglalás ........................................................................................ 79 7. Kontaktusjelenségek: kódváltás, kódkeverés .................................... 85 Bevezetés .............................................................................................. 85 A nyelvváltás modelljei .......................................................................... 85 A kódváltást motiváló tényezők ............................................................. 88 A kontaktusjelenségek meghatározásai ................................................ 89 A kódváltás nyelvi szabályai .................................................................. 91 Összefoglalás ........................................................................................ 93 8. Nyelvi attitűd és az identitás kérdései a kétnyelvűségben ............... 97 Bevezetés .............................................................................................. 97 Kétnyelvűség, kétkultúrájúság és identitás ........................................... 98 Nyelv és identitás: konvergencia – divergencia .................................... 101 A kétkultúrájúság és az identitás megtartásának nehézségei ............... 103 A politika szerepe az identitás megtartásában vagy elvesztésében .... 104 9. Magyar nyelven hozzáférhető, a témához kapcsolódó irodalom ...... 109 Előszó A Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke kezdettől fogva tág értelemben közelítette meg az alkalmazott nyelvészet tárgyát, célját, módszereit és diszciplináris környezetét. Ezzel a szemléletmóddal rugalmasan alkalmazkodott az oktatás és kutatás aktuális elvárásaihoz, illetőleg illeszkedett a nyelvészeti szakképzés adott rendszeréhez és kurzusaihoz. Ilyen motivációk eredménye többek közt a Nyelvészeti Füzetek és a Fasciculi Linguistici Series Lexicographia eddig megjelent tizenegy kötete. E kiadványok általános jellegük vagy tematikai változatosságuk következtében rendszerint segédanyagként funkcionáltak, s így inkább csak közvetetten vettek részt a tanítási-tanulási folyamatokban. Az Alkalmazott nyelvészet bölcsész és a hozzá kapcsolódó Nyelv- és beszédfejlesztő tanár szak bevezetésével azonban új helyzet alakult ki. Új igényként fogalmazódott meg egy olyan kiadványsorozat létrehozása is, amely a 2008-ban akkreditált két mesterszak képzési tervét, formálódó kurzuskínálatát differenciált, tematikusan szervezett anyagokkal látja el, s így közvetlenül szolgálhatja az oktatási folyamatokat, a hallgatók felkészülését. Az így életre hívott Alkalmazott Nyelvészeti Mesterfüzeteket jegyzeteknek szánjuk. Kötetei szakirányok, tantárgycsoportok és kurzusok anyagáról nyújtanak átfogó képet, tájékoztatják, motiválják, orientálják a diákokat, az adott tematika teljes körű feldolgozását azonban nem tarthatjuk feladatuknak. A jegyzet funkciót hangsúlyozza az Ajánlott irodalom szekció is, mely a füzet forrásanyagán kívül az adott szakterület centrális műveiről is útbaigazítja az olvasókat. Képzési terveinknek megfelelően kiadványsorozatunk is tanszékünk sajátosságait, nyitott szellemiségét tükrözi. Így a Mesterfüzetek lapjai, kötetei is nyitva állnak a miénktől eltérő hagyományokkal rendelkező alkalmazott nyelvészeti műhelyek és más hangsúlyokkal szerveződő alkalmazott nyelvészet szakok oktatói, kutatói és hallgatói előtt. E műhelyek és szakok intézményes együttműködése nemcsak az oktatás színvonalát és a kutatás hatékonyságát javíthatja, hanem az alkalmazott nyelvészet infrastruktúráját is továbbfejlesztheti. Tóth Szergej Vass László tanszékvezető szerkesztő