Akció!
szemiotikai_szovegtani

Szemiotikai szövegtani alapismeretek

1918 Ft 1000 Ft

Személyes átvétel esetén az akciós ár: 500,-Ft
Az akciós ár kizárólag a Boldogasszony sgt. 6. alatti könyvesboltban történő személyes átvétellel történő rendelésre vonatkozik.
Az akció kizárólag magánszemélyek vásárlására vonatkozik és visszavonásig érvényes.
A személyes átvétellel történő vásárláshoz is kérjük a terméket a Kosárba tenni és a Pénztárban a  opciót kérjük kiválasztani.

 

Alkalmazott nyelvészeti mesterfüzetek 02
Szerző: Vass László
ISSN: 2061-7674
ISBN: 978 963 9927 22 3
Kiadási év: 2010.
Formátum és terjedelem: A/5, 104 oldal

Kategória:

Termékleírás

Tartalom Előszó ......................................................................................................... 9 Bevezetés ................................................................................................... 11 1. A szemiotikai szövegtan tárgya, célja, módszerei ............................. 13 1.1. A szemiotikai szövegtan terminus értelmezése .............................. 13 1.2. A szemiotikai szövegtan jellege ...................................................... 13 1.3. A szöveg terminus értelmezése ...................................................... 14 1.4. A szöveg meghatározása ................................................................ 16 1.5. A szövegtani kutatás területei ......................................................... 16 1.6. A szövegtani kutatás céljai .............................................................. 17 1.7. Az általános metodológia kérdései .................................................. 18 2. Kommunikáció és interpretáció .......................................................... 19 2.1. A kommunikációszituáció ................................................................ 19 2.1.1. A kommunikáció alapvető tényezői ...................................... 19 2.1.2. A kommunikációszituáció tényezői ....................................... 20 2.1.2.1. Az alkotó és a befogadó szerepében működő kommunikátor ......................................................... 21 2.1.2.2. Az alkotás és a befogadás ideje és helye .............. 23 2.1.2.3. A domináns intenciók ............................................. 23 2.1.2.4. Ismeretrendszerek, hipotézisek, motivációk, diszpozíciók ............................................................ 23 2.1.2.5. Az iniciáló elem ...................................................... 24 2.1.2.6. A komplex jelek ...................................................... 24 2.1.2.7. Csatorna ................................................................. 24 2.2. Percepció, appercepció ................................................................... 25 2.3. Az interpretációfolyamatok .............................................................. 26 2.3.1. Az interpretációfolyamatok objektumai ................................. 27 2.3.2. Az interpretációfolyamatok típusai ........................................ 28 3. A szöveg fő összetevői ........................................................................ 31 3.1. A szöveg fizikai hordozója ............................................................... 32 3.1.1. A vehikulum (Ve) .................................................................. 32 3.1.2. A figura (F ) és a notáció (N ) ............................................. 32 3.1.3. A vehikulum-imágó (VeIm) ................................................... 33 3.2. A szöveg formai felépítése .............................................................. 34 3.2.1. A formáció (Fo) ..................................................................... 34 3.2.1.1. A kontextuális formáció (Fc) ................................... 34 3.2.1.2. A rendszerszerű formáció (Fσ) .............................. 34 3.2.2. A konnexió (konnexitás) ....................................................... 35 3.3. A szöveg szemantikai felépítése ..................................................... 35 3.3.1. A szenzus (Se) ..................................................................... 35 3.3.1.1. A rendszerszerű szenzus (Sσ) ............................... 36 3.3.1.1.1. A diktum (D ), az apperceptum (A ) és az evokátum (E ) .............................. 36 3.3.1.1.2. A kohézió ............................................... 37 3.3.1.1.3. Kohézióhordozók ................................... 38 3.3.1.2. A kontextuális szenzus (Sc) ................................... 40 3.3.1.2.1. A koherencia .......................................... 41 3.3.1.3. A kontextualizáció .................................................. 41 3.4. A szövegben kifejeződő világfragmentum ....................................... 42 3.4.1. A relátum (Re) és a relátum-imágó (ReIm) ........................... 42 3.4.2. A konstringencia ................................................................... 42 4. A szöveg mediális anyagai, szintjei, egységei és organizációformái. A szövegrokonság .......................................... 45 4.1. A szöveg mediális anyagai .............................................................. 45 4.1.1. A médiumok típusai .............................................................. 45 4.1.2. A vehikulum mediális matériája ............................................ 46 4.2. A szöveg szintjei és egységei ......................................................... 47 4.2.1. A szubmikroszint .................................................................. 48 4.2.2. A mikroszint .......................................................................... 48 4.2.3. A középszint ......................................................................... 48 4.2.4. A makroszint ......................................................................... 48 4.3. A szöveg organizációformái ............................................................ 49 4.3.1. A belső kommunikatív és a diszkurzív organizáció .............. 49 4.3.2. A textuális és a hozzárendelhető organizáció ...................... 50 4.3.3. A texturális és a kompozicionális organizáció ...................... 52 4.3.4. A relációs és a konfigurációs organizáció ............................ 52 4.4. A szövegrokonság (intertextualitás) ................................................ 53 5. A szemiotikai szövegtan interpretációs modellje .............................. 57 5.1. Az első fokú deszkriptív-explikatív interpretáció bázisai és alkotóelemei ................................................................... 58 5.1.1. A BTp bázis ............................................................................ 59 5.1.2. A B1 bázis ............................................................................. 60 5.1.3. A B2 bázis ............................................................................. 62 5.1.4. A B3 bázis ............................................................................. 63 5.1.5. A B4 bázis ............................................................................. 64 5.1.6. A BS bázis ............................................................................. 64 5.1.7. A BI bázis .............................................................................. 65 5.2. A figuratív interpretáció ................................................................... 66 5.3. A másodfokú vagy szimbolikus interpretáció .................................. 67 5.3.1. A B12 bázis ............................................................................ 68 5.3.2. A B22 bázis ............................................................................ 69 5.3.3. A B32 bázis ............................................................................ 70 5.3.4. A B42 bázis ............................................................................ 70 5.3.5. A BS2 bázis ........................................................................... 70 6. A szemiotikai szövegtan diszciplínakörnyezete és interdiszciplináris kerete ................................................................. 73 7. A deszkriptív-explikatív strukturális interpretáció aspektusai Pilinszky János: Harmadnapon – Kondor Béla: Illusztráció a Harmadnapon című vershez ................................................................ 77 7.1. A T’-höz rendelhető vehikulum-imágó ............................................. 79 7.2. A T’-höz rendelhető kontextuális formáció ...................................... 79 7.3. A T’-höz rendelhető rendszerszerű formáció .................................. 86 7.4. A T’-höz rendelhető rendszerszerű sensus ..................................... 87 7.5. A T’-höz rendelhető kontextuális sensus ........................................ 90 7.6. A T’-höz rendelhető relátum-imágó ................................................. 91 7.7. A T’ szimbolikusan interpretálandó elemeiről .................................. 91 7.8. Interpretáció és illusztráció .............................................................. 92 8. Szövegpéldák (T1, T2, T3) .................................................................... 95 9. Ajánlott irodalom .................................................................................. 97 Előszó A Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke kezdettől fogva tág értelemben közelítette meg az alkalmazott nyelvészet tárgyát, célját, módszereit és diszciplináris környezetét. Ezzel a szemléletmóddal rugalmasan alkalmazkodott az oktatás és kutatás aktuális elvárásaihoz, illetőleg illeszkedett a nyelvészeti szakképzés adott rendszeréhez és kurzusaihoz. Ilyen motivációk eredménye többek közt a Nyelvészeti Füzetek és a Fasciculi Linguistici Series Lexicographia eddig megjelent tizenegy kötete. E kiadványok általános jellegük vagy tematikai változatosságuk következtében rendszerint segédanyagként funkcionáltak, s így inkább csak közvetetten vettek részt a tanítási-tanulási folyamatokban. Az Alkalmazott nyelvészet bölcsész és a hozzá kapcsolódó Nyelv- és beszédfejlesztő tanár szak bevezetésével azonban új helyzet alakult ki. Új igényként fogalmazódott meg egy olyan kiadványsorozat létrehozása is, amely a 2008-ban akkreditált két mesterszak képzési tervét, formálódó kurzuskínálatát differenciált, tematikusan szervezett anyagokkal látja el, s így közvetlenül szolgálhatja az oktatási folyamatokat, a hallgatók felkészülését. Az így életre hívott Alkalmazott Nyelvészeti Mesterfüzeteket jegyzeteknek szánjuk. Kötetei szakirányok, tantárgycsoportok és kurzusok anyagáról nyújtanak átfogó képet, tájékoztatják, motiválják, orientálják a diákokat, az adott tematika teljes körű feldolgozását azonban nem tarthatjuk feladatuknak. A jegyzet funkciót hangsúlyozza az Ajánlott irodalom szekció is, mely a füzet forrásanyagán kívül az adott szakterület centrális műveiről is útbaigazítja az olvasókat. Képzési terveinknek megfelelően kiadványsorozatunk is tanszékünk sajátosságait, nyitott szellemiségét tükrözi. Így a Mesterfüzetek lapjai, kötetei is nyitva állnak a miénktől eltérő hagyományokkal rendelkező alkalmazott nyelvészeti műhelyek és más hangsúlyokkal szerveződő alkalmazott nyelvészet szakok oktatói, kutatói és hallgatói előtt. E műhelyek és szakok intézményes együttműködése nemcsak az oktatás színvonalát és a kutatás hatékonyságát javíthatja, hanem az alkalmazott nyelvészet infrastruktúráját is továbbfejlesztheti. Tóth Szergej Vass László tanszékvezető szerkesztő