SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR
ALKALMAZOTT PEDAGÓGIAI INTÉZET - ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZŐ TANSZÉK

home

Timár Marietta 
Beosztás, tud. fokozat: SZTE Napközi Otthonos Óvoda vezetője,

tanszéki egyéb oktatást segítő szakmai munkatárs 

Levelezési cím: 6725 Szeged, Hattyas u. 10.  
Oktatói szoba: 114
Hivatali telefon: 30/8466-746
E-mail: timar.marietta@szte.hu 
Fogadóóra (2023/2024. II. félév): SZTE Óvodában, H-P: 11.30-12.30 (Előzetes e-mail egyeztetés szükséges!)
Magyar Tudományos Művek Tára: link 

RÖVID ÉLETRAJZ

Timár Marietta, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló, Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodájának óvodapedagógusa, 2014-től az intézmény egységvezetője is. Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karon, az óvodapedagógus-képzés 2006-os elindulása óta, mint szakvezető óvodapedagógus is részt vesz a hallgatók gyakorlati képzésében. Jelenleg az SZTE JGYPK API Óvodapedagógus-képző Tanszék gyakorlati oktató munkát segítő munkatársaként a gyakorlati képzés szervezője, a gyakorlati képzésben résztvevő mentor óvodapedagógusok tutorálásával is foglalkozik, valamint a Drámapedagógia az óvodában kurzus oktatója. Óvodapedagógus diplomáját 2005-ben Baján, az Eötvös József Főiskolán szerezte. 2012-ben végezte el az SZTE KÖVI által szervezett, Holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés, pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakot. A pedagógus minősítési eljárás keretében, 2017-ben sikeresen teljesítette a Pedagógus II. fokozat követelményeit. Innovációs törekvéseit a Kompetencia Alapú Óvodai Programcsomag bevezetése kapcsán szakmai vezetőként valósította meg. Szakmai tudását számos pedagógiával kapcsolatos továbbképzésen bővítette: Projektmenedzsment, Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatába, Drámapedagógia az iskolában, Tánc – zene – drámajáték a személyiségfejlesztés szolgálatában, Óvodai IPR továbbképzési program (óvodapedagógusok, tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs pedagógiai rendszer óvodai alkalmazása), Hatékony tanuló-megismerési technikák, Tanulói differenciálás heterogén csoportban, Az infokommunikációs technológiák oktatásban történő alkalmazása, Portfólió az óvodában – Az életpályamodell bevezetéséből adódó intézményvezetői feladatok. Módszertani kiadványokban megjelenő publikációi az óvodai nevelőmunkában szerzett tapasztalataihoz szervesen kapcsolódnak: Gyermekjóga az óvodában, Madarak és fák napja a drámajáték eszközeivel, Foglalkozástervezet-minta óvodapedagógus hallgatók számára, „Alkot-lak” – avagy óvodai tehetséggondozás a művészetek eszközeivel, Óvodai élet a pandémia idején.

BŐVEBB ÉLETRAJZ

 

 

Frissítve:   február 19, 2024