lokúció: a beszédaktus-elméletben a nyelvi megnyilatkozás kimondásának aktusa. (illokúció, perlokúció.)