perlokúció: a beszédaktus-elméletben az a cselekvés vagy reakció, amelyet a nyelvi kijelentés/megnyilatkozás mint tett (lokúció) a beszédpartnerből kivált. (Vö. illokúció.)