szöveggrammatika: a kotextuális egységeket elemzi. Főbb témái: a prozodikus struktúra, a pronominalizáció, a lexikai konnexitás a téma - réma szerkezet, a bekezdés-struktúrák (lásd: bekezdés) stb. vizsgálata.