Categories Menu

Feltöltve jún 18, 2015 Kategória 15 és 30 órás "rövid" képzések, Hírek, Képzések

Vakáció előtti és utáni színes kínálatunk!

Vakáció előtti és utáni színes kínálatunk!

Vakáció előtt és után is újabb rövid, 15 órás képzésekkel várjuk a régió valamennyi érdeklődő kollégáját!

Legújabb kínálatunkban újabb 5, ingyenes rövid képzés érhető el – várjuk a gyors jelentkezéseket!

Valamennyi képzéssel kapcsolatban fontos információ:

A jelentkezés módja és ideje:

 • a képzésen való részvétel minden esetben ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
 • a jelentkezéseket az adott képzéshez mellékelt jelentkezési lapon e-mailben várjuk, az ott megadott emailcímre!
 • minden intézményből 1 jelentkezési lapot várunk, amelyen az intézmény összes jelentkezője szerepel

Kínálatunk:

1. A képzés címe: Kooperatív módszerek a matematika órán: Játékok és tevékenységek a halmazszemlélet, logikai gondolkodás, geometriai gondolkodás és térszemlélet fejlesztésére

A képzés helyszíne: SZTE JGYPK, 6725 Szeged, Hattyas utca 10, 7012-es terem (TÉRKÉP ITT!)

A képzés időpontjai: a 15 órás képzés 3 blokkban kerül megrendezésre az alábbiak szerint:

 1. időpont: 2015. június 29. hétfő 15.00 – 20.00
 2. időpont: 2015. június 30. kedd 15.00 – 20.00
 3. időpont: 2015. július 1. szerda 15.00 – 20.00

A képzést vezeti: Mártonffyné Dályay Zsuzsanna adjunktus

A képzés célja és rövid leírása:

A képzés fő célja a matematikát tanító pedagógusok (elsősorban tanítók, másodsorban általános iskolai matematikatanárok) módszertani tárának gazdagítása olyan játékok és tevékenységek megismertetésével, amelyek segítik a tanulók együttműködő aktivitását, és segítik az órai tevékenységekbe való bevonódásukat.

A képzés részletes tematikája a mellékelt meghívóban olvasható!

A jelentkezés módja és ideje:

 • a jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon e-mailben dalyay@jgypk.szte.hu címre várjuk!
 • jelentkezési határidő: 2015. június 27. (szombat) 24.00 (kérjük a határidő betartását)
 • jelentkezési lap ITT!

2. A képzés címe: Módszerek a pedagóguskompetenciák tükrében (magyartanítás)

A képzés helyszíne: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8. (magyar 1. sz. tanterem) (TÉRKÉP ITT!)

A képzés időpontjai: a 15 órás képzés 2 napon, 3 blokkban kerül megrendezésre az alábbiak szerint:

 1. időpont: 2015. augusztus 26. szerda 9.00 – 13.00
 2. időpont: 2015. augusztus 26. szerda 14.00 – 18.00
 3. időpont: 2015. augusztus 27. csütörtök 9.00 – 13.00

A képzést vezeti: 

 • Dr. habil. Cserjés Katalin PhD, az SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék oktatója
 • Zs. Sejtes Györgyi, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája magyar szakos szakvezető tanára, innovációért és a művészeti iskoláért felelős igazgatóhelyettese. További jogviszonyban egyetemi tanársegéd a Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékén.
 • Erdélyi Eszter, magyar-történelem, mozgókép- és médiaismeret szakos középiskolai tanár, Deák Gimnázium; SZTE BTK Vizuális Kultúra és Médiaismeret Tanszék, szakmódszertan óraadó
 • Kondász Rózsa, magyar-történelem-drámapedagógia szakos középiskolai tanár, Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

A képzés részletes programja:

1. modul: Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének lehetőségei IKT-eszközökkel (Zs. Sejtes Györgyi)

 • Új lehetőségek a magyartanításban – A számítógép használata a tanítás-tanulás folyamatában: ellentmondások és dilemmák
 • Az IKT alkalmazása a magyar tantárgy tanításában a tanulás támogatására
 • Tanóraelemzés: Tartalom és forma (Weöres Sándor költészetében) integrált magyartanítás a való világban IKT-eszközökkel
 • A tanári e-portfólió gyakorlati kérdéseinek megismertetése a kompetenciák tükrében különös tekintettel az IKT-eszközökre

2. modul: Kooperációs technikák, projektalapú oktatás a gyakorlatban (Erdélyi Eszter)

 • A modul alapelveinek és céljainak ismertetése, problémafelvetés: az Aronson-módszer szellemiségének, kialakulási körülményeinek ismertetése, a módszer eredeti megvalósítása, az alkalmazhatóság kérdései a mindennapos tanári gyakorlatban, vizsgálata a haszon és kudarc hálójában
 • A viszonyok feltérképezése/tapasztalatcsere: a hazai oktatási környezet, lehetőségek/ korlátok; a jigsaw-módszer alkalmazhatósága a felsőoktatásban, a tanárképzésben és azon kívül
 • A módszer részletes bemutatása: egy-egy élő példa segítségével mutatjuk be a csoportmunka sajátos válfaját a magyar irodalom és a média tantárgyak keretein belül
 • Saját tapasztalatok, jó gyakorlatok: konzultációs óra, saját jó gyakorlatok felvázolása, elkészült projektek megtekintése, a kooperációs munkák eredményeinek gazdag bemutatása

3. modul: Múzeumpedagógia, művészetközvetítés, intermedialitás (Cserjés Katalin); Drámapedagógiai gyakorlat (Kondász Rózsa)

 • Múzeumpedagógia – (látszólag) eszköztelenül. Mű-megközelítések a múzeumi térben – és a vetítővászon előtt
 • Munka a múzeumi térben – (virtuális) kirándulás a hódmezővásárhelyi Alföldi Galéria termeibe (vetített képek által)
 • A problémák összefoglalása, összegzés. A múzeum mint a művészetek temploma; a múzeum mint a szakrális funkciójukból kiszakított tárgyak őrzőhelye – és: gettója
 • Drámapedagógia a projektalapú és kooperatív tanulási folyamatban (Kondász Rózsa)

A képzés részletes tematikája a mellékelt meghívóban olvasható!

A jelentkezés módja és ideje:

 • a jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon e-mailben vasskatalin@vnet.hu címre várjuk!
 • jelentkezési határidő: 2015. augusztus 24. (hétfő) 12.00 (kérjük a határidő betartását)
 • jelentkezési lap ITT!

3. A képzés címe: Tehetséggondozás az iskolában

A képzés helyszíne: Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar, Szarvas, Szabadság út 4. (TÉRKÉP ITT!)

A képzés időpontjai: a 15 órás képzés 2 blokkban kerül megrendezésre az alábbiak szerint:

 1. időpont: 2015. augusztus 27. (csütörtök) 13.00 – 19.00
 2. időpont: 2015. augusztus 28. (péntek) 8.00 – 17.00

A képzésben részt vevő oktatók: Lestyán Erzsébet, Nagy Jenőné, Kós Nóra, Szabóné Balogh Ágota

A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a 6-10 éves gyermekek különböző nevelési-oktatási intézményeiben a tehetséges gyermekek felismerésére, azonosítására és fejlesztésére, megváltozott feladataival speciális tevékenységek szakszerű ellátására:

 • egyrészt az, hogy rendszerező áttekintést adjunk a tehetséggondozás elméleti hátteréről;
 • másrészt az, hogy az elméletet és a gyakorlatot egységét erősítve, bemutassuk a tehetséggondozó programok megvalósulását elősegítő tehetségműhelyek tevékenységét.
 • harmadrészt gyakorlati feladatokkal, játékokkal az a célunk, hogy a képzésen részt vevő gyakorló pedagógus még inkább képessé váljon a tanulók megismerésére, személyiségének fejlesztésére.

A képzés részletes tematikája a mellékelt meghívóban olvasható!

A jelentkezés módja és ideje:

 • a jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon e-mailben a lestyanerzsebet@gmail.com címre várjuk,
 • jelentkezési határidő: 2015. augusztus 21. (péntek) 12.00 óra (kérjük a határidő betartását)
 • jelentkezési lap ITT!

4. A képzés címe: Pedagóguskommunikáció

A képzés helyszíne: Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar, Szarvas, Szabadság út 4. (TÉRKÉP ITT!)

A képzés időpontjai: a 15 órás képzés 2 blokkban kerül megrendezésre az alábbiak szerint:

 1. időpont: 2015. augusztus 27. (csütörtök) 13.00 – 19.00
 2. időpont: 2015. augusztus 28. (péntek) 8.00 – 17.00

A képzésben részt vevő oktatók: Dr. Katona Krisztina, Szarka Péter, Szabóné Balogh Ágota, Timárné Hunya Tünde

A képzés célja: figyelembe véve, hogy a pedagógiai munka főképpen interakciók formájában megy végbe, s ezek az interaktív cselekvések kommunikációs folyamatokban nyilvánulnak meg:

 • egyrészt az, hogy rendszerező áttekintést adjon e folyamatok kommunikációelméleti hátteréről;
 • másrészt az, hogy az elméletet és a gyakorlatot összekötendő képet adjunk a mai magyar nyelvváltozatokról, valamint a modern kommunikációs eszközökről, s ezek iskolai közegben való megjelenéséről, továbbá arról, hogy ez milyen feladatokat jelent a pedagógus számára;
 • harmad részt gyakorlati feladatokkal, játékokkal az a célunk, hogy a képzésen részt vevő gyakorló pedagógus még inkább képessé váljon jó kapcsolat kialakítására mind a gyermekekkel, mind azok szüleivel, mind pedig közvetlen és közvetett munkatársaival.

A képzés rövid bemutatása:

A képzés során a résztvevők a kommunikációelméletre vonatkozó ismeretek rendszerező áttekintését követően gyakorlati példákat és feladatokat is felhasználva foglalkoznak olyan kérdésekkel, amelyek a 21. századra vonatkozó nyelvi, nyelvhasználati problémákat vetnek fel, s azok megoldásának lehetőségeit is boncolgatják. Ezen kívül a továbbképzés résztvevői a digitális eszközök kommunikáció során történő leghatékonyabb felhasználásáról kaphatnak képet. A képzés harmadik etapja különböző területeket érintő kommunikációs helyzetgyakorlatok segítségével kívánja elérni, hogy a gyakorló pedagógus még inkább képessé váljon jó kapcsolat kialakítására mind a gyermekekkel, mind azok szüleivel, mind pedig közvetlen és közvetett munkatársaival.

A képzés részletes tematikája a mellékelt meghívóban olvasható!

A jelentkezés módja és ideje:

 • a jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon e-mailben katona.krisztina@pk.gff-szarvas.hu címre várjuk,
 • jelentkezési határidő: 2015. augusztus 21. (péntek) 12.00 óra (kérjük a határidő betartását)
 • jelentkezési lap ITT!

5. A képzés címe: Új lehetőségek a gyógytestnevelésben (Mozgáskultúra fejlesztés – differenciált torna)

A képzés helyszíne: Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar, Szarvas, Szabadság út 4. (TÉRKÉP ITT!)

A képzés időpontjai: a 15 órás képzés 2 blokkban kerül megrendezésre az alábbiak szerint:

 1. időpont: 2015. augusztus 27. (csütörtök) 13.00 – 18.00
 2. időpont: 2015. augusztus 28. (péntek) 8.00 – 16.15

A képzésben részt vevő oktatók: Dr. Fest Sarolta, Bajomi Éva, Konyecsniné Sziklai Cili

A képzés rövid bemutatása:

 • Továbbképzésünk során felkészítést kapnak a résztvevők a pedagógiai munkához kapcsolódó szomatikus prevenció és korrekció feladatainak az ellátására.
 • Hangsúlyozni kívánjuk a megelőzés, a szűrővizsgálatok, a pontos diagnózis és a korrekció jelentőségét.
 • Szeretnénk segítséget nyújtani a helyes testtartást javító gyakorlatok összeállításában, valamint a káros gyakorlatok kiszűrésében.
 • Jó gyakorlatok bemutatása.
 • Végül szeretnénk tudatosítani a rendszeres mozgás szerepét az egészséges életmód szokásainak megalapozásában.

A képzés részletes tematikája a mellékelt meghívóban olvasható!

Célcsoport: a régióban tanítók

A jelentkezés módja és ideje:

 • a jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon e-mailben fest.sarolta@pk.gff-szarvas.hu címre várjuk,
 • jelentkezési határidő: 2015. augusztus 21. (péntek) 12.00 óra (kérjük a határidő betartását)
 • jelentkezési lap ITT!

Szeretettel várunk MINDEN érdeklődő kollégát!

 

nyári