XIII. Rövidítések jegyzéke

(A)CC,

(anterior) cingulate cortex;

11HSD1

11β-hidroxyszteroid dehydrogenáz 1 enzim

5-HT

5-hidroxi triptamin, szerotonin

A

Adrenalin

AACE

American Association of Clinical Endocrinolgist

ACC1

acetyl CoA carboxiláz enzim

ACE

angiotenzin konvertáló enzim

Ach

acetilkolin

ACTH

adreno kortikotróp hormon

ACS

akut koronária szindróma

AD

Alzheimer betegség (Alzheimer disease)

ADH

vazopresszin (arginin vasopressin) vagy antidiuretikus hormon (antidiuretic hormone)

ADP

adenozin difoszfát

AGE

késői glikációs termékek (advanced glycation product)

AGRP

Agouti kapcsolt peptid

AHA

Amerikai Szív Egyesület (The American Heart Association)

A-I

angiotenzin 1

A-II

angiotenzin II

ALT

alanin aminotranszferáz

AMPk

adenozin monofoszfát-activált protein kinázt

AN

anorexia nervosa

ANGPTL4

Angiopoietin-like protein 4

Apo

apolipoprotein

APP

amiloid prekurzor protein

ARC

nucleus arcuatus

ARB

angiotensin-2-receptor blocking agents

Arg

arginin

As

aminosav

ASP

acilációt stimuláló protein (Acylation-stimulating protein)

AST

Aszpartát amino-transzferáz (vagy más néven szérum glutarát oxálacetát transzamináz GOT vagy SGOT)

ATP

adenozin trifoszfát

AVP

vazopresszin (arginin vasopressin) vagy antidiuretikus hormon (antidiuretic hormone-ADH)

amiloid-β peptid

BH4

tetrahidrobiopterin

BMI

testtömeg index (body mass index)

BN

bulémia nervosa

BP

vérnyomás (blood pressure)

CAD

koronáriás betegségek (coronary artery disease) vagy (coronary heart disease CHD)

C/EBP-α

citozin-citozin-adenin-timin enhancer kötő α-fehérje

cAMP

ciklikus adenozin monofoszfát

CART

cocaine és amphetamine kapcsolt transzkriptum

CB

endocannaboid

CB-1

endocannaboid-1 receptor

CCK

colecisztokinin régi nevén pankreozymin -PZ

cGMP

ciklikus guanozin monofoszfát

CHD

szív-keringési megbetegedések (cardiovascular heart disease) vagy (coronary artery disease - CAD)

CHO

szénhidrát

Chy

kilomikron (chylomicron)

CIGMA

Folyamatos i.v. glükózterhelés (continous intravenous glucose model assessment

CLA

konjugált linolsav (Conjugated linoleic acid)

CNTF

sugártestizom neurotrofikus faktor (ciliary neurotrophic factor)

CO

szénmonoxid

COX

ciklooxigenáz enzim

CRF

kardiorespiratórikus maximális terhelhetőség

CRH

Kortikotrópin releasing hormon (corticotropin releasing hormon)

CRP

C-reactiv protein

CT

computer tomographia

CVD

keringési megbetegedések (cardiovascular disease)

DA

dopamin

EDHF

endotheliális hiperpolarizáló faktor

EDRF

endoplazmás értágító faktor

EET

epoxoieikozatetraénsav

EGIR

European Group for the Study of Insulin Resistance

EGP

glükóz termelés (endogenous glucose production)

eNOS

endotheliális nitrogén monoxid szintáz

EPCs

endotheliális progenitor sejtek (endothelial progenitor cells)

ET

endothelin

FAD

Flavin adenin dinukleotid

FFA

szabad zsírsav (free fatty acid)

FMN

Flavin adenin mononukleotid

FPG

éhhomi plazma glükóz szint (fasting plasma glucose level)

FPI

éhhomi plazma inzulin szint (fasting plasma inzulin level)

FSH

follikulus stimuláló hormon

FSIVGTT

intravénás glükóz és inzulin teszt (frequent sampling intravenous glucose tolerance test

G

Gasztrin

GABA

gamma amino vajsav

GC

guanil cikláz

GFR

glomerulus filtrációs ráta

GGT

γ-glutamyltranszferáz

GH

növekedési hormon (growth hormon)

GHBP

növekedési hormont kötő protein (growth hormone binding protein)

GHD

növekedési hormon hiány (growth hormone deficiency)

GHRH/GRF

növekedési hormon serkentő hormon (Growth hormone-releasing factor)

GI

glikémiás index

GIT

gyomor-bélrendszer (grastrointestinal tract)

GIP

gasztrin gátló peptid (Gastric inhibitor peptid), vagy másnéven glükóz függő inzulinszerű peptid (Glucose dependent inzulinotrop peptid)

GLP-1

glükagon szerű peptid -1 (glukagon like peptid)

GLUT-4

négyes típusú glükóz transporter

Glü

glükóz

GRF

növekedési hormon releasing faktor (growth hormone relasing factor)

GRP

gasztrin felszabadító peptid (gastrin releasing peptid)

GSK-3β

glykogén szintáz 3β

HBP

magas vérnyomás (high blood pressure)

Hcy

homocisztein

HDL

magas denzitású lipoprotein vagy apró lipoproteinek (high density lipoprotein)

HI

hiper inzulinémia

HMGCR

HMG-Coa reduktáz (3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA reductase)

HOMA

az éhhomi vércukorszint és az inzulinszint mérése (the homeostatic model assessment of insulin resistance)

HR

magas kockázat (high risk)

11HSDI

11β-hidroxyszteroid dehydrogenáz 1 enzim

HT

hipotalamusz

HT-LH

hipotalamusz laterális (éhség) központ

HTG

magas triglicerid szint (hipertriglyceridaemia)

HT-VMH

hipotalamusz jóllakottság központ

I

inzulin

IAS

Nemzetközi Érelmeszesedési Társaság (The International Atherosclerosis Society)

IBD

bélgyulladások (inflammatory bowel disease)

IDE

inzulin bontó enzim

IDF

Nemzetközi Diabetes Szövetség (International Diabetes Federation)

IDL

közepes sűrűségű lipoprotein (intermediate density lipoprotein)

IFG

(impaired fasting glucose) károsodott éhhomi vércukorérték;

IFN-γ

interferon gamma

IGF-1

inzulin-szerű növekedési faktor 1 (insulin like growth factor 1)

IGFBP

inzulin-szerű növekedési faktor t kötő protein (insulin like growth factor binding globulin)

IGT

károsodott glükóz tolerancia (impaired glucose tolerance)

IL-1

Interleukin 1

IL-10

Interleukin 10

IL-12

Interleukin 12

IL-6

Interleukin 6

IL-8

Interleukin 8

iNOS

indukálható nitrogén monoxid szintáz

IP3

inozitol trifoszfát

IR

inzulin rezisztencia

IRS

inzulin receptor szubsztrát protein

IST

inzulin elnyomási teszt (insulin supression test)

ITT

intravénás inzulin tolerancia teszt

L-Arg

L-arginin

LDL

alacsony denzitású lipoprotein (low density lipoprotein)

Leu

leucin

LH

luteinizáló hormon

LIR

mérsékelt kockázat (low-intermediate risk LIR)

Liz

lizin

Lpa

lipoprotein a

LPL

lipoprotein lipáz

LR

alacsony kockázat (low risk)

MA

microalbuminuria

MCH

melanin koncentráló hormon

MCP-1

monocita kemoatraktáns protein-1 (monocyte chemoattractant protein-1)

MET

metabolikus ekvivalens

MetS

metabolikus szindróma

MI

szívinfarktus (micardial infarction)

MIF

makrofág migrációt gátló faktor (macrophage migration inhibitory factor)

MLC

miozin könnyűlánc kináz

MMP

matrix metalloproteáz enzim

MHR

közepes kockázat (moderately high risk)

MR

mágneses rezonancia vizsgálat

α-MSH

alfa melanocita stimuláló hormon

MUFA

egyszeresen telítetlen zsírsavak (high monounsaturated fatty acid)

MVK

mellékvese kéreg

MVV

mellékvese velő

NA

noradrenalin

NAc

 nucleus accumbens;

NAFDL

nem alkohol okozta májzsírosodás (non-alcoholic fatty liver disease)

NAFLD

nem alkohol okozta zsírmáj (Non-alcoholic fatty liver disease)

NASH

nem-alkoholos steatohepatitis

NECP

Nemzetközi Koleszterin Oktatási Program (National Cholesterol Education Program)

NECP/ATP

Nemzetközi Koleszterin Oktatási Program Felnőtt kezelési szekció (National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel)

NHLBI

Nemzetközi Szív, Tüdő és Vér Intézet (National Heart, Lung, and Blood Institute)

nNOS

neuronális nitrogén monoxid szintáz

NO

nitrogén monoxid

NOS

nitrogén monoxid szintáz

NPY

neuropeptid Y  

NTS

nucleus tractus solitarius;

OFC

orbitofrontal cortex;

OGTT

szájon át történő glükóz tolerancia teszt

ONOO-

peroxinitrit

OSA

alvási légzéshiány (obstructive sleep apnoe)

OXM

enteroglügagon, glicentin, oxyntomodulin,

OX

oxytocin

OXA

orexin

ÖCH

összkoleszterin

PA

plazminogén aktivátor

PAF

trombocytákat aktiváló faktor

PAI-1

plazminogén aktiválás gátló (Plasminogen activator inhibitor-1) vagy másnéven szerin proteáz inhibitor (SERPIN)

PFA

perifornical area

PFC

prefrontal cortex,

PGD2

prosztaglandin D2

PGE2 α

prosztaglandin E

PGE2

prosztaglandin E2

PGH2

prosztaglandin H2

PGI2

prosztaciklin

PHM

peptid-hisztidin-methionin polypeptid

PI

plazmin gátló enzim

PKC

protein-kináz C enzim

PLA2

foszlipáz A2

PM

pajzsmirigy

POMC

pro-opio-melanocortin

POMC/ CART

pro-opio-melanocortin /cocaine és amphetamine kapcsolt transzkriptum

POS

policisztás ovárium szindróma

PP

pancreas polipeptid

PPAR-γ

nuclearis peroxisoma-proliferator-aktivált receptor γ

PUFA

Többszörösen telítetlen zsírsavak (polyunsaturated fatty acids)

PYY

peptide tyrosine-tyrosine

PVN

nucleusz paraventrikuláris

RAAS

renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer (renin-angiotensin-aldosterone system)

RAS

renin-angiotenzin rendszer (renin-angiotenzin system)

RBP4

retinol kötő protein 4 (Retinol-binding protein 4)

RONS

reaktív oxigén és nitrogén szabadgyökökkel (reactive oxygen and nitrogen species)

ROS

reaktiv oxigén elemek (reactive oxigen species)

S

 szomatosztatin,

SAA

serum amyloid A

SAFA

Telített zsírsavak (saturated fatty acids)

SCD-1

stearoyl CoA desaturase-1

SHBG

alacsony sex hormon kötő globulin

SK

substance K

SNS

szimpatikus idegrendszer

SP

substance P

TBG

tyroxin kötő globulin

TBPA

Tyroxin kötő prealbumin

T2DM

kettes típusú cukorbetegség (type two diabetes mellitus)

T3

trijód trionin

T4

tiroxin

TAFI

fibrinolízis gátló (thrombin activatable fibrinolysis inhibitor)

TBPA

tyroxin kötő prealbumin

TBG

tiroxin kötő globulin (tiroxin binding globulin)

TE

teljes energia

TFA

Transz zsírsavak (trans fatty acids)

TG

triglicerid

TGF-β

Transforming growth factor-β

TNF-α

tumor nekrózis faktor alfa (Tumour necrosis factor-alpha)

TSH

pajzsmirigy serkentő (thireoidea stimuláló hormon)

TRH

TSH serkentő hormon (thyrotropin releasing hormone)

TXA2

tromboxán A2

TZDs

thiazolidinedionok

UH

ultrahang

VAT

visceral adipose tissue

VIP

vazointesztinális polipeptid

VLDL

nagyon alacsony denzitású lipoprotein vagy óriás lipoproteinek (very low density lipoprotein)

VTA

ventral tegmental area;

vWF

von Willebrand faktor

WC

has körfogat (waist circumference)

WHF

Világ Szív Szövetsége (World Heart Federation

WHO

World Health Organization

WHR

derék-csípő arány (waist- hip ratio)

α-MSH

α-Melanocita stimuláló hormon (α-Melanocyte-stimulating hormone)