Skip navigation

Az úszás jelentősége a helytelen tartások és gerinc deformitások (lapos hát, kypholordosis, lordosis, kyphosis, scoliosis, spondylolysis, spondylolisthesis) esetén

Laposhát esetén: fő feladat a fiziológiás gerincgörbületek kialakítása, ebben segít a gyors-, mell- és a pillangóúszás és gyakorlatai.

 • Helyben végzett gyakorlatok. Párban is végezhető gyakorlat (2. 3. kép): Hasonfekvés, labdák váltogatott lenyomása mellső középtartásban. Levegővétel előre emelt fejjel, levegő kifújása a vízbe történik.
2. kép 3. kép
 • Terpeszállás, mellső középtartás, labdák lenyomása váltogatva, vagy párosan.
 • Terpeszállás, oldalsó középtartás, előre néző tenyér, levegő kifújásával karzárás mellső középtartásba, majd belégzéssel karnyitás kiinduló helyzetbe
 • Mobilizáló gyakorlat: delfinugrások hason és háton (4. 5. kép)
4. kép 5. kép

<bDomborúhát (kyphosis): a hátúszás javasolt (6. kép), mert így a mellkas kedvező helyzetbe kerül a kar váltogatott hátranyújtásával, illetve a hátizmokat is fejleszti.

6. kép 7. kép
 • Hasonfekvés, karok magastartásban, vállhoz húzás lapockazárással, majd nyújtás kiindulóhelyzetbe (7. kép)
 • Hátúszó lábtempó tarkóratartással, könyök hátrahúzással, lapockazárás belégzéssel, ellazítás kilégzéssel. (9. kép)
 • Gyorsúszó lábtempó kézkulcsolással hátul.

Lordosis: fő feladat a far-, a hasizmok és a combhajlítók erősítése. Ajánlott úszásnemek a gyorsúszás lábtempó és hátúszás gyakorlatai.

8. kép 9. kép
 • Pároskarú hátúszás mell lábtempóval (sarok farhoz közelít) (8. kép)
 • Gyorsúszás lábtempó mélytartásban, majd kartartáscsere.
 • Oldalúszás gyors kartempóval, mellúszó lábbal mindkét oldalra gyakorolva
 • Speciális mozgásanyaga: hanyattfekvés, oldalsó középtartás, kéztámasz a deszkákon, csípőforgatások jobbra és balra
 • Hanyattfekvés, oldalsó középtartás, kéztámasz a deszkákon, mindkét térd felhúzása a hashoz kilégzéssel, majd lábnyújtás belégzéssel.

Kypholordosis: fokozott háti domborulat ágyéki lordosissal társul. Gyakorlatanyagában elsődleges a hát mobilizálása és erősítése, illetve a lordosis már említett gyakorlatai által a helyes csípőhelyzet kialakítása:

 • Terpeszhanyattfekvés, magastartás, kéztámasz a deszkákon, oldalsó középtartáson át karleengedés mélytartásba lábzárással, kilégzéssel, vissza kiinduló helyzetbe belégzéssel. (10. kép)
10. kép 11. kép
 • Hanyattfekvés, labda magastartásban. Karleengedés térdfelhúzással, jobb, bal térd, majd mindkettő egyszerre.(11. kép)

Scoliosis: a gerinc oldalirányú elhajlása, mely esetenként torzióval is társul. Gyakorlatainál először mindenképp a hát mobilizálása ajánlott a kialakult kontrakturák oldására.

12. kép 13. kép

Úszásnemek tekintetében javallott a hátúszás, oldal- illetve körbeúszás, melyet a konvex oldalra végeztessünk!(10. 11. kép) Kompenzált görbületek esetén az oldalúszásokat mindkét oldalra végeztessük.

 • Mobilizáló gyakorlatok. Siklás hason, majd átfordulás hátra. Csúsztatott hátúszás.
 • Helyben végezhető speciális mozgásanyag: hasonfekvés, magastartás, bóják a kézben. Konvex oldali karral vállhoz húzás, ellenoldali karral nyújtózkodás (kontraktúra oldás) (14. kép)
14. kép 15. kép
 • Húzódzkodás a medence szélénél, vagy a szélén található korláton oldalfekvésben. A konvex oldal a húzodzkodó oldal és az ellentétes oldal csak kapaszkodik. (15. kép)
 • Egykaros hátúszás, jobb kar dolgozik, a bal kar magastartásban bójával a kézben és fordítva, az állapottól függően.
 • Oldalúszások: egy kar magastartásban, a másik mélytartásban, mell lábtempóval, gyors és delfin lábtempóval. Gyors kartempóval és delfin lábbal, mell lábbal.
 • Kompenzált ágyéki és háti görbületek esetén keresztezett mozgások (16. kép)
 
16. kép

Spondylolysis, spondylolysthesis: a csigolyaív egyik, vagy mindkét oldali szakadása, ill. mindkét oldali ívszakadás következtében a csigolyatest elcsúszik. Cél az ágyéki izomfűző kialakítása a hasizmok erősítése, a további romlás megakadályozása, panaszok csökkentése.

 • Javasolt gyakorlatai a lordosis gyakorlataihoz hasonlóak.
 • Hanyattfekvés, magastartás, vagy mellhez tartás, mellúszó lábtempó (17,18. kép)
17. kép 18. kép
 • Hasonfekvés, deszka magastartásban, gyorsúszó lábtempó levegővétellel előre.
 • Oldalúszások. bal kézben bója, magastartás, jobb karral gyors kartempó. Mindkét oldalra gyakoroltassuk kallózó lábbal, mell lábbal és delfin lábtempóval.