SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR
ALKALMAZOTT PEDAGÓGIAI INTÉZET - ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZŐ TANSZÉK

home

Soós Katalin 
Beosztás, tud. fokozat: mesteroktató 
Levelezési cím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10.
Oktatói szoba: 108
Hivatali telefon: 6209, (62)546-209
E-mail: soos.katalin@szte.hu
Fogadóóra (2021/2022. II. félév): CS: 13.00-14.00; ill. további időpont előzetes e-mail egyeztetés szerint
Magyar Tudományos Művek Tára: link

RÖVID ÉLETRAJZ

Soós Katalin a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Pedagógiai Intézet Óvodapedagógus-képző Tanszékének mesteroktatója. Biológia – technika szakos általános iskolai tanári diplomáját a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerezte, majd ezt követően a József Attila Tudományegyetemen biológia szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. 1990 óta tanít a Juhász Gyula Tanárképző főiskolán, jelenleg a jogutódjaként működő Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karon. 2009-ig a Biológia tanszéken oktatott genetikát, emberanatómia – élettant, származástant, valamint sejtbiológiát. 2009 óta oktat Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoportjában és annak jelenlegi jogutódjában az SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai Intézet Óvodapedagógus-képző Tanszékén. Oktatói tapasztalattal rendelkezik az egészségnevelés, a kommunikáció valamint a konfliktuskezelés különböző területeiben. 2015 óta érdeklődésének fókuszában a resztoratív konfliktuskezelés áll. Több képzést végzett az International Institute for Restorative Practices (IIRP, Resztoratív Gyakorlatok Nemzetközi Intézete) szervezésében. Több kutatási projektben – TÁMOP, Mentorháló – vett részt. Kutatási területei: az egészségnevelés; életmód, életvezetés; átmenetek problematikája; óvodai konfliktuskezelés és jóvátétel valamint a mentorálás különböző területei. Több hallgatója díjat hozott el Országos Tudományos Konferenciákon. Erasmus-ösztöndíjasként több alkalommal kutatott, és oktatott különböző külföldi egyetemeken. Rendszeresen tart továbbképzéseket Magyarországon és határon túl is. Továbbképzései az átmenetek problémáját, a kommunikáció különböző színtereit és a resztoratív konfliktuskezelés óvodai alkalmazásának lehetőségeit foglalják magukba. Jelenleg az óvodapedagógus hallgatók mentorálásának a felelőse.

BŐVEBB ÉLETRAJZ

 

Frissítve:   február 16, 2022