interpretálhatóság: értelmezhetőség, magyarázhatóság. Egy szöveg, komplex jel egy adott vagy feltételezett befogadó – nyelvre és világra vonatkozó – ismeretei szempontjából akkor tekinthető interpretálhatónak, ha ezek az ismeretek lehetővé teszik számára, hogy a szóban forgó szöveghez egy olyan világdarabot, tényállás-konfigurációt (relátum, relátum-imágó) rendeljen, amelynek elemeit az általa lényegesnek tartott relációk teszik egymással összefüggővé (összefüggőség). Az ~ következésképpen nem tekinthető a szöveg inherens tulajdonságának.