a szemiotikai textológiai kutatásban érdekelt főbb diszciplínák.

A szemiotikai textológia multi- és interdiszciplináris tudomány. Ebből adódóan a ~ nagyjából így csoportosíthatók:

(1) retorika, poétika, stilisztika;
     a különféle filológiák;
     a különböző alapokon szerveződő interpretációelméletek;

(2) a szemiotika mint általános jelelmélet;
     a strukturalista kutatás minden szövegekre vonatkozó fajtája;
     az általános nyelvészet mindegyik iskolája (amelyek magukba foglalják az
     intenzionális és extenzionális szemantikai elméleteket, a beszédaktus-elmélet
     és a pragmatika különféle irányzatait is);

(3) a pszichológia (különösképpen a kognitív pszichológia), a
      pszicholingvisztika;
     a szociológia/etnometodológia és a szociolingvisztika;

(4) a gépi fordítással (és általában a fordítással) foglalkozó elméletek, valamint a
      természetes nyelvi kommunikációnak a mesterséges intelligenciával összefüggő
      kutatása.

        A szemiotikai textológia módszere ezért magában foglalja mindazokat a hagyományos, formális, empirikus és technikai-modelláló rendszereket, amelyekkel a felsorolt diszciplínákban találkozhatni.