II.5. Összegzés

A rekreáció, a sport és a turizmus tehát egyenként jól körülírható, önálló entitások, melyek leghatékonyabban egymással összefonódva, egymás pozitív oldalait erősítve szolgálják a mai kor emberének egyéni és társadalmi igényeit. A modern ember életmódjának részeként kulturális jelenségként definiálhatók, melyek az ember szomatikus és pszichés szükségleteiből erednek, illetve szoros kapcsolatban állhatnak a földrajzi (természeti és társadalmi) környezettel.

A rekreáció, a sport és a turizmus mai, nemzetközileg elfogadott meghatározásai nem zárják ki és nem terhelik ellentmondásokkal közös tartományaikat, melyeket a közös jellemvonások, együttes célok, eszközök és tevékenységek jellemeznek. Mivel nem egymás részei, e közös tartományok nem szűkítik, hanem sokkal inkább tágítják, új dimenziókkal gazdagítják egymás értékvilágát.