II.6. Irodalom

Aubert A. (2002) A turizmus földrajza. In: Tóth J. (ed.) Általános társadalomföldrajz II., Pécs: Dialóg Campus Kiadó, pp. 143-159.

Balogh L., Domokos E. (2013) Searching for the perfect experience: through the comparative examination of the hip - hop dance and handball. In: Balagué N. (eds) 18th annual Congress of the European College of Sport Science, 26th - 29th June 2013, Barcelona, pp. 265-266.

Bánhidi M. (2012) Leisure és Rekreáció - szaknyelvi értelmezés a külföldi szakirodalom tükrében. Rekreológia - Leisure Science (1):56-60.

Blagajac M. (1984) A sportrekreáció alprogramjai. In: Dobozy L. (ed.) Válogatott cikkek a világ sportszakirodalmából: Rekreáció. Budapest: Testnevelési Főiskola, pp. 131-149.

Bognár J. (2009) Sporttudomány és tudományelmélet. In: Szatmári Z. (ed.) Sport, életmód, egészség. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp. 307-325.

Cavallera G.M., Boari G. (2011) Morningness-eveningness personality and creative thinking among young people who play recreational sport. Social Behaviour and Personality 39(4): 503-518.

Carmont M.R. (2012) Bike racing, recreational riding, impact sport and bone health. BMC Medicine (10): 169.

Cushman G., Laidler A. (1990) Recreation, Leisure and Social Policy. Occassional Paper No. 4. Canterbury NZ, Dept of' Parks, Recreation & Tourism, Lincoln University, p. 2.

Csordás L. (2006) Helyzetkép az Alföldön turisztikai projekteket tervezett településekről. In: Csorba P. (ed.) Egy szakmai életút eredményei és színhelyei. Debrecen: Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, pp. 213-225.

Delpy-Neirotti L. (2003) Introduction to Sport and Adventure Tourism. In: Hudson, S. (ed.) Sport and Adventure Tourism. The Haworth Hospitality Press, New York.

Dobozy L., Jakabházy L. (1992) Sportrekreáció. Budapest: Magyar Testnevelési Egyetem.

Drdácká B. (1984) A mozgásos rekreáció; Az alapfokú és a rekreációs testnevelés, mint a testkultúra fejlesztésének része. In: Krasovec F. (eds) Rekreáció. Budapest: Testnevelési Főiskola, pp. 11-19.

Európai Sport Charta és a Sport Etikai Kódexe (1992). Budapest: Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ.

Fejős Z. (1998) „Hordák" és „alternatívok". In: Fejős Z. (ed.) A turizmus mint kulturális rendszer. Budapest: Néprajzi Múzeum. pp. 5-9.

Gammon S., Robinson T (2003) Sport and Tourism: A Conceptual Framework. Journal of Sport Tourism (8): 21-26.

Gáldi G. (2011) A rekreáció elmélete és gyakorlata. Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0025_Nadori-Dancs-Retsagi-Ekler-Gaspar-Sportelmeleti_ismeretek/ch05.html

Giddens A. (2001) Sociology. Oxford: Polity Press.

Gondola J.C., Tuckman BW (1985) Effects of a systematic program of exercise on selected measures of creativity. Perceptual and Motor Skills 60(1): 53-54.

Gray D.E. (1978) What is this thing called recreation? Parks & Recreation (3): 62-64.

Haggett  P. (2006) Geográfia. Budapest: Typotex, p. 22.

Harsányi L. (1987): Prevenció-rekreáció-rehabilitáci. Egészségnevelés 38 (4-5): 194-198.

Hsu M.C. (2013) The Management of Sport Tourism: A Casual Modeling Test of the Theory Planned Behaviour. International Journal of Management 30(2): 474-491.

Jackson S.A., Csíkszentmihályi M. (2001) Sport és flow. Az optimális élmény. Budapest. Vince Kiadó.

Kis J. (2002) Bevezetés egy nemzeti érvényességű rekreáció elméletbe (részletek) In: Dobozy L. (ed.) Válogatott tanulmányok a rekreációs képzés számára. Budapest: Magyar Sporttudományi Társaság, pp. 54-87.

Kiss G (2009) A sport szervezeti keretei, személyi és tárgyi feltételei. In: Szatmári Zoltán (ed.): „Sport, Életmód, Egészség", Akadémia Kiadó, Budapest, pp. 1008-1057.

Kollarik A. (1991) A turizmus földrajzi alapjai. Budapest: Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző.

Kovács T.A. (2002) A rekreáció fogalma, értelmezése. In: Dobozy L (ed.) Válogatott tanulmányok a rekreációs képzés számára. Budapest: Magyar Sporttudományi Társaság, pp. 22-53.

Kovács T.A., Szollás E. (2008) Edzéstani alapok. Fitt-tan. Budapest: Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkárság.

Kozmanovics E. (1989) Sportrekreáció (Szabadidősport). Budapest: Tankönyvkiadó.

Mitchell L.S., Smith R.V. (1985) Recreational Geography: Inventory and prospect. Professional Geographer, 37(1): 6-14.

Pigram J. (1983) Outdoor Recreation and Resource Management. London: Croom Helm, p. 3.

Pikó B., Keresztes N. (2007) Sport, lélek, egészség. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Rétsági E. (2004) A testnevelés tantárgy pedagógiája. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó.

Steinberg H., Skyes E.A., Moss T., Lowery S., Leboutillier N., Dewey A (1997) Exercise enhances creativity independently of mood. British Journal of Sports Medicine 31(3): 240-245.

Szabó J. (2006) Rekreáció. Szeged: JGYF Kiadó.

Takács F. (2009) A sport története, az olimpizmus. In: Szatmári Z. (ed.) Sport, életmód, egészség. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp. 27-119.

Turco D.M., Riley R., Swart K. (2002) Sport Tourism. Morgantown: Fitness Information Technology.

Turco D.M. (2012) Enduring and emerging issues in sport tourism. Rekreológia - Leisure Science (1): 43-55.