V.1. A vázizomsejtek élettani sajátságai

A vázizomsejtek spontán elektromos aktivitást nem mutatnak, ingerületi folyamatuk a velük szinapszist (neuromuszkuláris junkciót) alkotó szomatikus motoros ideg aktivitásának a következtében alakul ki. A motoneuron és az általa ellátott izomrostok képezik az ún. motoros egységet.

Az izom endoplazmatikus retikuluma (szarkoplazmatikus retikulum, SR) kálciumot raktároz, ami ingerület hatására felszabadul és mikromolos nagyságrendűvé növeli a Ca2+ koncentrációt. Ez a lépés vezet majd a kontraktilis fehérjék által kialakított mechanikai válaszhoz.

A hosszú, henger alakú izomsejtek felszíni membránja a sejt belseje felé betüremkedéseket, ún. T- (transzverzális) tubulusokat hoz létre. A T-tubulusok a szarkoplazmatikus retikulummal triád struktúrát alkotnak. A T-tubulus membránján végighaladó akciós potenciál a membránban elhelyezkedő fehérjék konformációváltozása révén Ca2+ felszabadulást vált ki az SR-ből.