Felvételizőknek...

Stíluskommunikátor szakirányú továbbképzési szak

 

A képzési cél és program ismertetése

 

A 2008 februárja óta szívvel-lélekkel gondozott stíluskommunikátor képzés célja a kifinomult stíluskommunikáció meghonosítása az élet minden területén: a hétköznapokban, a politikában, a gazdaságban, a művészeti életben, a sajtóban, s persze nem utolsó sorban az oktatásban is. Kiváló, hiteles, az általunk képviselt értékek iránt elkötelezett szakemberek készítik fel hallgatóinkat a megjelenéskultúra, a viselkedéskultúra és a menedzsment területén egymással összefüggő folyamatok harmonizálására.

Nagy hangsúlyt fektetünk az önismeretre, hiszen az önismeret az emberismeret alapja és a siker elengedhetetlen feltétele. Segítünk hallgatóinknak céljaik pontos meghatározásában, hiteles kommunikációjuk, stílusos megjelenésük kialakításában. Éppen ezért ajánljuk képzésünket azoknak is, akik eredeti hivatásuknál maradva bővíteni szeretnék érvényesülési lehetőségeiket, vállalkozásukat gazdasági előnyhöz juttatnák, vagy egy magasabb kultúra közvetítésének elkötelezettjei.

 

 A jelentkezés feltétele: 

Alapképzésben (illetve korábbi főiskolai képzésben) szerzett diploma a bölcsészettudomány, művészet, művészetközvetítés, társadalomtudomány, gazdaságtudomány, jogi és igazgatási vagy pedagógusképzés képzési területen.

  

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség:  

stíluskommunikátor (A szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Style communicator)

 

 A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak: 

Stíluskommunikáció – önismeret; protokollismeretek; beszédmagatartás (retorikai ismeretek); beszédtechnika ismeretek; kommunikációs ismeretek; divattörténeti ismeretek; divatelméleti ismeretek; színelméleti ismeretek; divattrend-ismeretek; divatzsurnalisztikai ismeretek; divat-show elemzés (de-konstrukció és konstrukció); divatmarketing ismeretek; vállalkozási jogi ismeretek; reklámelméleti ismeretek; információmenedzsment.

 

Elhelyezkedési lehetőségek: 

Politikusok, nagyvállalatok vezetői stíluskommunikációjának tervezése és irányítása, reklámcégeknél stíluskommunikációs tevékenység; az eredeti diploma irányultságát követve stílus- és divattanácsadás magánszemélyeknek, ill. olyan cégek és vállalkozások (bankok, parfümériák, szalonok) munkatársainak, ahol elvárás a kulturált kommunikáció; kiállítások, divatbemutatók szervezése; divattal és stílussal foglalkozó napi- vagy hetilapoknál, folyóiratoknál, TV- és rádiószerkesztőségeknél divatzsurnalisztikai tevékenység; kozmetikai, fodrász- és divatszalonok menedzselése; önálló üzleti vállalkozás létrehozása a stílusszakmában.

 

 

A képzés kezdete: 2021. szeptember

 

A képzés időtartama: 2 félév

 

A képzés gyakorisága: minden második héten, pénteken délután, ill. szombaton délelőtt és délután

 

A képzés helyszíne: SZTE JGYPK Szeged

 

Költségtérítési díja: 160.000 Ft/félév

 

A számonkérés módja: kollokvium, gyakorlati jegy, háromfokozatú minősítés, záróvizsga

 

A záróvizsgára bocsátás feltételei: 

Szakdolgozat elkészítése és az előírt vizsgakötelezettségek teljesítése. A záróvizsga külső szakértők jelenlétében zajlik.

 

A jelentkezés formája: 

Jelentkezési lapon, amely itt tölthető le. Csatolandó dokumentumok: diplomamásolat, szakmai önéletrajz, motivációs levél. A jelentkezők online tájékoztató és motivációs beszélgetésen vesznek részt, amelynek időpontjáról e-mailben értesülnek. A jelentkezési anyagot e-mailben várjuk, a nadudvari.gabriella.erika@szte.hu címre.

 

További információk:

A Stíluskommunikátor szakirányú továbbképzési szak honlapján (www.stiluskommunikacio.eu)

 

Képzési felelős: Nádudvari Gabriella programalapító

Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

Telefon: 544737; 06202510445

E-mail: nadudvari.gabriella.erika@szte.hu

 

 

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 31.