Felvételizőknek...

Rekreáció és életmód alapképzési szak (BSc)

 

Szakvideó:
 

 

Rekreáció és életmód alapszak

 

 

Képzési idő:

6 félév

 

A képzés célja:

A képzés célja rekreáció és életmód szakemberek képzése, akik képesek a szervező, oktató és tanácsadó szerep betöltésére a sport (kiemelten a szabadidősport), a rekreáció és az egészséges életmód-tanácsadás, továbbá üzleti területen, valamint sportszervezetekben, egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, illetve civil szervezetekben. Képesek minden korosztály számára egészségmegőrző és sportfoglalkozások (rekreációs edzésprogramok) vezetésére és szervezésére. Alkalmasak sportrendezvények, aktív turisztikai programok, táborok, túrák önálló tervezésére, megszervezésére és azok levezetésére. Ismerik és alkalmazzák a fizikai aktivitás és a sporttevékenységek egészség- és életmódkultúrára gyakorolt komplex hatását, vezetési és szakterületi jártasságuk segítségével hozzájárulnak a sport, a rekreációs- és a mentálhigiénés kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez, illetve gazdagításához. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 

A diploma megnevezése:

rekreáció és életmód szakember

 

Az alapszakon elsajátítható szakmai ismeretek és kompetenciák: 

 

 

A szakma szépségei:

Sokszor és sokfelől hallhattuk már, hogy a helyes életmód mennyire fontos. Bizonyított tény, hogy egészségünk alakulásában az életmódunk 43%-os súllyal szerepel. Éppen ezért nagy felelősségünk van abban, hogy életmódunkat megfelelően alakítsuk.

 

Mi is az az életmód? Sokféleképpen közelíthető meg. Egyszerűen megfogalmazva, minden ide tartozik, ami a mindennapjainkat jellemzi, ahogyan élünk, szervezzük, tervezzük és elgondoljuk életünket, tevékenységeinket hol, mikor, kivel, miért végezzük és mit jelentenek azok a számunkra. Ide tartozik a munka, a tanulás, a szabadidőeltöltés, a társas kapcsolatok, a táplálkozás, az öltözködés és még hosszan lehetne folytatni a felsorolást.

 

A szabadidő megléte igen fontos rekreálódásunk, vagyis a társadalmi kötelezettségeink végzése során elvesztett energia újratermeléséhez. Ehhez segítségül hívhatunk szellemi és mozgásos tevékenységeket is.

 

Életmódunk alakításában szerepet játszanak társadalmi lehetőségeink és biológiai adottságaink, melyeken belül választási lehetőségeink és választási felelősségünk van. Ebben a képzésben éppúgy elsajátítható az, hogyan mi magunk hogyan élhetünk egészségebben, mint az, hogy másokat hogyan és miként lehet is hozzásegíteni ahhoz, hogy ők is képesek legyenek meghozni életmódjukra vonatkozóan a legjobb döntést. Arra is képessé válnak a nálunk végzett szakemberek, hogy egészségmegőrző és rekreációs foglalkozásokat, programokat, táborokat tervezzenek, szervezzenek, kivitelezzenek, írányítsanak és értékeljenek.

 

Tevékenységüket többféle színtéren végezhetik, például a családokban, társadalmi, egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, civil szervezetekben.

 

 

Kiket várunk a rekreáció és életmód alapszakra?

Aktív, kreatív és az egészséges életmód iránt elkötelezett diákokat, akik képesek közvetíteni az egészség megőrzésének és fejlesztésének lehetőségeit a szűkebb és tágabb környezetük felé egyaránt.

 

"Ha már most is Te adod a mozgással, táplálkozással és szabadidőeltöltéssel kapcsolatos tanácsokat a családodnak és a barátaidnak, akkor itt a helyed, hogy megtanuld hogyan is kell ezt professzionális módon csinálni." - Dr. Tarkó Klára intézetvezető főiskolai tanár

 

 

 Felvételi tudnivalók:

A felvételi eljárás során kettőt kell választanod a következő érettségi vizsgatárgyak közül: biológia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy sport ismeretek, vagy testnevelés, vagy történelem, vagy egy idegen nyelv.

 

Ha a fenti tárgyak valamelyikéből emelt szintű érettségivel rendelkezel, akkor a felsoroltak közül kiválasztott bármely másik tárgyból már elegendő középszintű érettségi jeggyel rendelkezned a felvételi eljárás megkezdéséhez.

 

Ha a fenti érettségi tárgyak egyikéből sem tettél emelt szintű érettségit, akkor is meg kell jelölnöd, hogy a felvételi eljárásba melyik két tárgyad középszintű érettségi eredménye számítson be, de a felvételi eljárás megkezdéséhez szükséges, hogy ezeken kívül egy további tárgyból emelt szintű érettségi eredménnyel is rendelkezz.  

 

 

Hogyan lehet felvételizni?

 

Felvi.hu [https://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli]

Felvi.hu

 

 

   

 

 

 

További információk:

A szakkal kapcsolatos további információ az SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézetétől kérhető. 

E-mail: egeszsegfejlesztes.jgypk@szte.hu

Telefon: 00 36 62 544 737

 

 

 

 

 

 

 

Vissza a képzésekhez