Felvételizőknek...

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapszak (BSc)

 

Képzési idő:

6 félév

 

A képzés célja:

Olyan szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek közvetítő és fej­lesztő szerep betöltésére az egészségfejlesztés és rekreáció területén; hozzájárulnak az egészséges életmód megalapozásához, az egészségfejlesztéshez, a rekreációs és mentálhigiénés kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez és korrekciójához a családokban, egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, civil szervezetekben. A szakon végzettek képesek egészségfejlesztő projektek kidolgozására, megvalósítására; egészségfejlesztő és rekreációs alaptevékenységek végzésére; az egészséget veszélyeztető társadalmi problémák, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok körében felmerülő egészségfejlesztési feladatok, mentálhigiénés szükségletek feltárásában történő közreműködésre. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban (mester­képzés, MSc) történő folytatásához.

 

A diploma megnevezése:

Rekreációszervező és egészségfejlesztő

 

Alkalmas az a jelentkező, aki szeretné megismerni:
 • az egészséges emberi szervezet alapvető testi, lelki működését;
 • a helytelen életmódból fakadó egészségkárosító tényezőket;
 • az egészség és életmód fejlesztésének lehetőségeit és módszereit;
 • a rekreáció módszereit és technikáit;
 • a szervezetfejlesztés és projektmenedzs­ment módszereit;
 • a balesetmegelőzés és elsősegélynyújtás alapvető szabályait.

 

Főbb tárgyak:

Alapozó ismereteket nyújtó tárgyak:

anatómia, élettan, szociológia, etika, esztétika, jogi alap­ismeretek, pszichológia, pedagógia, kommunikáció, tudományos kutatási ismeretek.

 

Szakmai törzsanyagot képező tárgyak:

Humánbiológia, népegészségtan, táplálkozástan, egészségfejlesztés, szakszociológia, szakpszichológia, rekreáció elmélete és módszertana, szervezetfejlesztés, statisztika, természet- és környezetkultúra, kommunikációs és szociális készségfejlesztés, motoros képességek, mozgásprogramok, szellemi rekreáció.

 

Differenciált szakmai ismeretek:

A választott szakiránynak megfelelően további medicinális és társadalomtudományi ismeretek, szakmai ismeretek és szakmai terepgyakorlat.

 

 

A levelező képzés részletes tanterve megtekinthető itt.

 

 

A szakma szépségei:

 

A szakon végzettek rendelkeznek az egészséges életmód és életminőség, valamint a rekreáció korszerű szemléletével; az egészséges emberi magatartás befolyásolásához szükséges kommunikációs és szociális készségekkel és pedagógiai ismeretekkel; a szakterületükhöz tartozó etikai, jogi és gazdasági; valamint alapvető kommunikációs és tömegkommunikációs ismeretekkel.

 

 
Az alapfokozat birtokában a rekreációszervező és egészségfejlesztő elhelyezkedhet:
 • egészségügyi intézményekben
 • szociális intézményekben
 • nevelési-oktatási intézményekben
 • a versenyszférában
 • civil szervezetekben
 • ahol az egészségfejlesztés, a rekreációs és mentálhigiénés kultúra feltételeinek kialakításában vehet részt.

 

Alkalmas lesz olyan munkakörök betöltésére, ahol szükség van:

 • egészségfejlesztő, rekreációs projektek kidolgozására;
 • egészségfejlesztő, rekreációs és életmód­programok gyakorlati megvalósítására;
 • elsősegélynyújtásra, balesetmegelőzési programok kidolgozására;
 • az egészségfejlesztéshez szükséges pályázatok elkészítésére;
 • szakterületén a pedagógia, pszichológia, szociológia és a testkultúra módszereinek alkalmazására;
 • a korszerű informatikai rendszerek és eszközök alkalmazására.

 

 

Vissza a képzésekhez