Kiadványaink 

Benkő Zsuzsanna: “Mert életem millió gyökerű”.

JGYTF, Szeged 1997. 

 

 

Mert életem millió gyökerű

Tartalom:

Téka

Benkő Zsuzsanna: Az egészségfelfogás változása. Kísérlet az egészségfejlesztés értelmezésére

Barabás Katalin: A nemzet egészsége a nemzet legfőbb kincse

Csík Vera: Közösség és mentálhigiéné

Kapocsi Erzsébet: Család és erkölcs

Bárány Ferenc: Az egészségfejlesztés szociálpolitikai elemei

Fodorné Pogány Judit: A pozitív gondolkodás szerepe a preventív egészségviselkedésben

Erdei Katalin: Az egészségmagatartást befolyásoló kritikus pontok a személyiségfejlődésben

Ilosvay György: Környezet és egészség

Gaye Heathcote: Egészségnevelés. A tartalom, a módszer és az intézmények értékelő összehasonlítása Magyarország és az Egyesült Királyság között

A kötet munkatársai