Kiadványaink 

Tarkó Klára és Barabás Katalin (2008, szerk.): Egészségfejlesztés a tudományokban. Szemelvények a Szegedi Egészségfejlesztő Műhely hazai és nemzetközi tudományos munkáiból. JGYF Kiadó, Szeged.

 

 

Egészségfejlesztés a tudományokban

TARTALOMJEGYZÉK

 

 

Barabás Katalin: Előszó

Tarkó Klára: Téka

 

1999. június 23. Alakuló ülés

Kapocsi Erzsébet: Egészség és erkölcsi felelősség

 

2000. november 8. „Az egészségfejlesztés, mint új diszciplína és kutatási terület”.

Lampek Kinga és Törőcsik Mária: A roma felnőtt népesség egészségi állapota és egészségmagatartása

 

2001. április 4. „Effects of post-natal depression on mother-child interaction”.

Marilyn Hackney: The impact of postnatal depression upon the cognitive development of children

 

2003. november 4. „Egészségfejlesztés felsőfokon, az egészségfejlesztés a felső- és közoktatásban”

Frenkl Róbert: Egészség- és testfejlesztés mint az emberi minőség alkotó tényezője

 

2005. szeptember 22-23. „Egészségfejlesztés a felsőoktatásban a Bologna folyamat tükrében” Nemzetközi konferencia

Nagymajtényi László: Népegészségügyi trendek az Európai Unióban és Magyaroszágon

Pitrik József: Környezetkultúra és az életmód összefüggései

Gaye Heathcote: Health and „otherness”

Mary Issitt: Critical reflective practice and health promotion

Angela Scriven: Developing competencies for evidence-based health promotion .

John Kenneth Davies: Expanding European perspectives in health promotion policy and practice

Barabás Katalin: Egységesülő orvosképzés, a XXI. század kihívásai 

Dombi Józsefné: A zenekultúra szerepe az egészségmegőrzésben

Kiss Gábor: A rekreáció, mint befektetés - az egészségmegőrzés tükrében .

 

2006. november 10. „Egészségfejlesztés a szociális gondoskodás és vallás tükrében”

Bárány Ferenc: Adalékok a szegedi egészségügyi ellátás történetéhez

 

2007. november 9. „Egészségfejlesztés a különböző színtereken és tevékenységekben”

Alf Trojan: Health consumer groups and policy making in Germany 

Edit Paulik, Sándor Balogh, László Nagymajtényi: Health promition in the rural areas of Hungary

Ferenc Hajnal: Preventive activity of the Hungarian primary healthcare.

László L. Lippai: Health promotional consequencies of consumer’s intertemporal decisions

 

2008. november 5. „Divat és egészségfejlesztés”

Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor: Egészség-betegség mint szimbolikus társadalmi konstrukció .

Szabó Gyula: Táplálkozási zavarok a modern-posztmodern társadalomban

Benkő Zsuzsanna: A divatról, Simmel értelmezése alapján. Hagyomány, modernitás, divat a Visegrádi Országok családjainak életmódjában

 

A kötet szerzői