Kiadványaink 

Benkő Zsuzsanna (szerk. 2009): Egészségfejlesztés. Mozaik Kiadó, Szeged.

 

Egészségfejlesztés

TARTALOM

 

Benkő Zsuzsanna: Fogalmi áttekintés

Peter Paulus és Thomas Petzel: Bevezetés

Gaye Heathcote: Hallgatói segédlet  

 

l. FEJEZET - BEVEZETÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBE

 1.1. Peter Paulus és Thomas Petzel: Bevezetés az egészségfejlesztésbe  

 

2. FEJEZET - AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI ÉS ÉRTÉKEI

2.1. Peter Paulus és Thomas Petzel: Egészségnevelés - az egészségfejlesztés alapelvei és értékei

2.2. Peter Paulus és Thomas Petzel: Igazságosság, felhatalmazás, részvétel

2.3. Benkő Zsuzsanna: A különböző kulturális és vallási értékek befolyása

2.4. Colin Wringe: Etika  

 

3. FEJEZET - „EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS A GYAKORLATBAN"

3.1. Peter Paulus és Thomas Petzel: „Az egészségfejlesztés megvalósulása"

3.2. Peter Paulus és Thomas Petzel: Speciális tapasztalat­és színtéralapú bevonódás

3.3. Helen Churchill: A szubkulturális környezet

3.4. Lippai László: Projektmenedzsment  

 

4. FEJEZET - KÉSZSÉG ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS 4.1. Peter Paulus és Thomas Petzel: Készség és készségfejlesztés

4.2. Marilyn Hackney és Helen Churchill: Kommunikációs készségek

4.3. Peter Paulus és Thomas Petzel: Tanítás és tanítási készségek

4.4. Erdei Katalin és Lippai László: Csoportdinamika

 

 5. FEJEZET - EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖRNYEZETEK ÉS SZÍNTEREK

5.1. Peter Paulus és Thomas Petzel: Egészségfejlesztő környezetek és színterek

5.2. Benkő Zsuzsanna és Gyimes Erzsébet: A környezetek és színterek sokfélesége

5.3. Peter Paulus és Thomas Petzel: Forgatókönyvek: az iskolai egészségfejlesztés gyakorlata

5.4. Mary Issitt: Önálló elképzelések és projektek kidolgozása  

 

6. FEJEZET - AZ INFORMÁCIÓFORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE ÉS KRITIKUS FELHASZNÁLÁSA

 6.1. Peter Paulus és Thomas Petzel: „Az inforációforrások értékelése és kritikus felhasználása - reflexió"

6.2. Tarkó Klára és Benkő Zsuzsanna: Társadalmi- és médiahatások

6.3. Mike Singleton: Hogyan legyünk kritikus felhasználók

6.4. Peter Paulus és Thomas Petzel: Forrásgyűjtemény

 

  FÜGGELÉK

 1. Függelék: Projekt kiadvány

2. Függelék: Egészségfejlesztő mintaprojekt - válogatás a programkínálatból

3. Függelék: A projekt tevékenységi formái és a lehetséges élmény- és értéktartalmak