Kiadványaink 

Tarkó Klára, Lippai László (szerk. 2013): „GYÜMÖLCS? A FA BEVÁLTJA AZT, AMIT VIRÁGÁVAL ÍGÉRT.”Tanulmányok Benkő Zsuzsanna 60. születésnapjára. SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet, Szeged, 2013

A kiadvány ingyenesen letölthető itt:

LETÖLTÉS

 

 

Tarkó és Lippai: Gyümölcs?

TARTALOMJEGYZÉK:


Előszó


EGY  MULTIDISZCIPLINÁRIS  EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ  MŰHELY MINDENNAPJAI
Tarkó Klára:  Egészségfejlesztés továbbra is felsőfokon
 
AZ   EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ   SZEMLÉLETMÓD   ELMÉLETE   ÉS GYAKORLATA
Lampek  Kinga  és  Füzesi  Zsuzsanna:   Az  egészség  fogalmának alakulása
Alf Trojan: Vernetzen und kooperieren in der Gesundheitsförderung:  Konzeptionelle  Grundlagen,  Strukturen und praktische Erfahrungen
 
AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS TÁRSADALMI ASPEKTUSAI
Gyebnár  Brigitta  és  Vokó  Zoltán: A népegészségügyi  programok múltja, jelene és várható jövıje Magyarországon
Gaye  Heathcote: Dilemmas  in  reconfiguring  the  National  Health Service in Rural Wales (2013)
Pankucsi Márta:  Soul Brother  - A Lelkek testvéri hálózatai
Csepeli György:  A politikai rosszindulat hermeneutikája
 
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS AZ OKTATÁSBAN
Peter Paulus: Schule, Gesundheit, Bildung – Neue Perspektiven für die schulische Gesundheitsförderung
Mátó Veronika: A 6-10 éves roma és hasonló társadalmi helyzetű nem roma gyermekek egészségi állapota
Pálmai Judit: A felsőoktatás expanziója
Barabás Katalin: Egészségfejlesztés a felsőoktatásban
Kis  Bernadett:  A  probléma-alapú  tanulásban  rejlő  lehetőségek  a felsőoktatásban
 
AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ERKÖLCSI – ETIKAI VONATKOZÁSAI
Nagy Edit: Bevezető dilemmák etikatörténeti elemzésekhez
Kapocsi Erzsébet: A  szolidaritás  –  elvű  egészségügy és ennek erkölcsi - etikai vonatkozásai
 
A kötet szerzői