Kiadványaink 

Lippai László (Szerk.):

Holisztikus egészség, egészségmagatartás és egészségfejlesztés

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

2017

 


Testmozgásfókuszú egészségnevelés kortárscsoportban jegyzetsorozat - I. kötet

 

 

 

 

Lippai - Holisztikus egeszseg, egeszsegmagatartas
TARTALOMJEGYZÉK

 

ELŐSZÓ

TARTALOMJEGYZÉK

 

I. A TESTMOZGÁS SZEREPE, JELENTŐSÉGE AZ EGÉSZSÉG SZALUTOGENETIKUS MEGKÖZELÍTÉSÉBEN

 

Kis Bernadett: Aaron Antonovsky szalutogenezis elmélete

          

Nádudvari Gabriella: Egészséges szokások – Arisztotelész szokás-koncepciójának jelentősége az egészséges szokások kialakítása szempontjából

 

Osváth Viola: A lelki egészség meghatározása. A fiatal felnőtt kor fejlődéslélektani jellemzői, feladatai

 

Pálmai Judit: A holisztikus egészségfogalom felé

 

Prievara Dóra Katalin: A testmozgás szerepe, jelentősége az egészség szalutogenetikus megközelítésében A testmozgás testi egészségre gyakorolt hatásai, betegségmegelőző szerepe

 

II. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS FOGALMA, AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ SZEMLÉLETMÓD JELLEGZETESSÉGEI ÉS CÉLKITŰZÉSEI

 

Kis Bernadett: Az Ottawai Charta és jelentősége az egészségfejlesztésben     

 

Lippai László: Az egészségfejlesztő szakma célja, kompetenciaköre, feladatai és eszközei.  Az „Egészséges Egyetem” koncepciója

 

Nádudvari Gabriella: Európai életmód-mozgalmak a múltban: tanulságok, következmények

 

Pálmai Judit: A közösség alapú egészségfejlesztő munka fogalma, módszertana és jellegzetességei

 

Tóth Erika: A kortárssegítő és az öntevékeny csoportok alapelvei, funkciói, jelentősége az egészségnevelésben és egészségfejlesztésben

 

III. A TESTMOZGÁS SZEREPE, JELENTŐSÉGE AZ EGÉSZSÉGMAGATARTÁSBAN

 

Lippai László: Az egészségmagatartás fogalma, egészségvédő és egészségkárosító magatartás orvosi és pszichológiai megközelítése. A testmozgás, mint egészségvédő és egészségkárosító magatartásforma

 

Osváth Viola: Testkép, énkép, önértékelés fogalma, jelentősége a testmozgás szempontjából

 

Prievara Dóra Katalin: A fiatal felnőttek egészségi állapota, egészséggel kapcsolatos tudatos magatartásuk hazai és nemzetközi viszonylatban

 

Tóth Erika: Egészségmagatartáshoz kapcsolódó döntések - pszichológiai jellemzők