Kiadványaink 

Lippai László (Szerk.):

Testmozgás, aktív szabadidő-eltöltés és a holisztikus egészség

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

2018

 


Testmozgásfókuszú egészségnevelés kortárscsoportban jegyzetsorozat - II. kötet

 

 

 

 

Kötet 2 - Aktív szabadidő-eltöltés
TARTALOMJEGYZÉK

 

ELŐSZÓ

TARTALOMJEGYZÉK

 

IV. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ CÉLLAL VÉGZETT TESTMOZGÁS JELENTŐSÉGE ÉS JELLEMZŐI

 

Kis Bernadett: A testmozgás jelentősége az egészségi állapot megtartásában és fejlesztésében, valamint a betegségek megelőzésében

 

Lippai László: A testmozgást, mint egészségmagatartást befolyásoló pszichológiai változók

 

V. A MENTÁLIS EGÉSZSÉG ÉS A TESTMOZGÁS KÖLCSÖNHATÁSA

 

Osváth Viola: A testmozgás személyiségfejlesztő hatása: örömforrás és játék

 

Lippai László: Előítéletek és testmozgás: a testalkati sztereotípiák, előítéletek kialakulása és következményei

 

Osváth Viola: A testmozgás, az ellazulás és a stressz kapcsolata: ellazulási technikák és relaxációs módszerek

 

Tóth Erika: A flow és a fizikailag aktív szabadidős tevékenységek összefüggései

 

VI. SZABADIDŐ ÉS TESTMOZGÁS: A FIATALOK FIZIKÁLISAN IS AKTÍV SZABADIDŐELTÖLTÉSÉNEK TÁRSADALOMTUDOMÁNYI VONATKOZÁSAI - I.

 

Nádudvari Gabriella: A szabadidő fogalma, jellemzői, a fizikálisan is aktív szabadidő-eltöltés

 

Pálmai Judit: A magyar fiatalok szabadidő-eltöltési szokásai

 

Prievara Dóra Katalin: A csoportok jelentősége a testmozgásra motiválásban: csoportnormák és referenciacsoportok

 

Tóth Erika: A testmozgást befolyásoló személyiségjellemzők: értékek, aspirációk és a kontrollhely jelentősége

 

VII. SZABADIDŐ ÉS TESTMOZGÁS: A FIATALOK FIZIKÁLISAN IS AKTÍV SZABADIDŐELTÖLTÉSÉNEK TÁRSADALOMTUDOMÁNYI VONATKOZÁSAI - II.

 

Nádudvari Gabriella: A média jelentősége az egészségfejlesztésben: tömegkommunikációs és stíluskommunikációs alapfogalmak

 

Pálmai Judit: Társadalmi egyenlőtlenségek a fiatalok mozgási szokásaiban

 

Prievara Dóra Katalin: Az internet és a digitális eszközök hatása a szabadidőre és a fizikális aktivitásra