Kiadványaink 

Lippai László (Szerk.):

Testmozgásfókuszú kortárscsoport-foglalkozások vezetésének módszertani alapjai

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

2018

 


Testmozgásfókuszú egészségnevelés kortárscsoportban jegyzetsorozat - IV. kötet

 

 

 

 

Lippai Kötet 4
TARTALOMJEGYZÉK

 

ELŐSZÓ

TARTALOMJEGYZÉK

 

XIII. HALLGATÓI KORTÁRSCSOPORT FOGLALKOZÁSOK VEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁK, A CSOPORTVEZETÉS ETIKAI ASPEKTUSAI

 

Osváth Viola: Vezetői szerep és személyiség, vezetői hatalom, empátia és vezetés

 

Kis Bernadett: A csoportvezetés jellemzői: kompetenciahatárok és vezetői megközelítések, módszerek

 

Tóth Erika: A hallgatói kortárs csoportok vezetésének etikai vonatkozásai

 

Pálmai Judit: Az időgazdálkodás jelentősége a hallgatói kortárscsoport  vezetők munkájában

 

XIV. HALLGATÓI KORTÁRSCSOPORT FOGLALKOZÁSOK CSOPORTFOLYAMATAINAK KEZELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ MÓDSZERTANI ISMERETEK

 

Lippai László: Az egészségnevelő kortárscsoport foglalkozások hatékony és biztonságos levezetését szolgáló csoportvezetői kommunikáció jellemzői

 

Tóth Erika: Problémás csoporthelyzetek felismerése és kezelési lehetőségei

 

XV. A TESTMOZGÁSFÓKUSZÚ EGÉSZSÉGNEVELÉST MEGVALÓSÍTÓ KORTÁRS CSOPORTFOGLALKOZÁSOK LEVEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SPECIÁLIS CSOPORTVEZETŐI FELADATOK MÓDSZERTANA

 

Osváth Viola: A facilitáció módszerének jelentősége a hallgatói kortárscsoportok vezetésében: fogalmi meghatározás, kompetenciák és módszertani ajánlások

 

Prievara Dóra: A csoportvita módszerének jelentősége a hallgatói kortárscsoportok vezetésében

 

Lippai László: A konfliktuskezelés fogalma, jelentősége és alapvető stratégiái az egészségnevelő kortárscsoport foglalkozások vezetésében

 

XVI. A TESTMOZGÁSFÓKUSZÚ EGÉSZSÉGNEVELÉST MEGVALÓSÍTÓ KORTÁRS CSOPORTFOGLALKOZÁSOK LEVEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ EGÉSZSÉGNEVELÉSI FELADATOK MÓDSZERTANA

 

Nádudvari Gabriella: Nyilvános beszéd és prezentációs technikák

 

Kis Bernadett: Egy szokásváltozást támogató egészségnevelési módszer: a motivációs interjú

 

Pálmai Judit: A hatékony dokumentálás lehetőségei

 

Prievara Dóra: A gamifikáció és a mobil applikációk jelentősége az egészségnevelés területén