Poliéderek 
és egyéb térgeometriai alakzatok

Interaktív képeskönyv

Köszöntjük az olvasót!

Errõl  a Web oldalról - mint csomópontról - kiindulva ismert, vagy kevésbé ismert geometriai alakzatokkal találkozhatnak látogatóink, melyek megismerése hasznos, és érdekes lehet minden matematikával (térgeometriával) szívesen foglalkozó Web  felhasználó részére.

Mint minden képeskönyvet, ezt is át lehet gyorsan lapozni, azonban azt is megteheti az olvasó, hogy alaposan elmélyüljön a részletekben. Reméljük, megteszi. Képeinket a VRML (1.0) nyelven megírt programok állítják elõ, így valójában nem ebben a szövegben találhatók, hanem a jelzett szóra klikkentve lehet õket betölteni, körbenézni. Feltételezzük hogy az olvasó olyan keresõprogrammal jutott erre az oldalra, amely "érti" azaz meg tudja jeleníteni a vrml fájljainkat. Tegyünk egy próbát!  Akinek nem sikerült  - mozgatható - képet varázsolnia a képernyõjére, itt kell kezdenie az ismerkedést a VRML nyelvvel.  Ezen belül elsõsorban azzal, hogy letölti a megjelenítéshez szükséges segédprogramot. Mi aLive3d VRML-megjelenítõt ajánljuk olvasóink figyelmébe, az itt bemutatott VRML fájlok megjelenítésére ezt tartjuk a legalkalmasabbnak. A VRML fájlok kezelésérõl (és készítésérõl) is innen indulva találnak információt olvasóink. Ezekkel a kérdésekkel itt nem kívánunk bõvebben foglalkozni.

Javasoljuk olvasóinknak, hogy idõnként látogassák meg ezt a Web oldalt. Ugyanis  szándékaink szerint "képeskönyvünk" folyamatosan bõvülni fog egy-egy új fejezettel, de magukat az egyes rész-témákat is folyamatosan szeretnénk bõvíteni, megújítani.

Igyekszünk kihasználni a hipertext által nyújtott lehetõségeket. Azt, hogy aki egy - egy fogalom pontos definíciója iránt érdeklõdik,  azonnal megnézhesse azt, akinek viszont erre nincs szüksége, (mert ismeri a fogalmat, vagy nem igazán kíváncsi rá), az folyamatosan haladhasson a képeskönyvünk olvasásában, a képek nézegetésében.

Szeretnénk rábírni olvasóinkat arra, hogy saját maguk is készítsenek VRML "jeleneteket". Erre két lehetõséget ajánlunk: egyik, hogy amennyiben megismerkedett a VRML 1.0 nyelv alapjaival , akkor egy megfelelõ szövegszerkesztõvel, amely csak az Ascii kódokat tárolja , a már meglévõ *.wrl fájlokat átalakítva új alakzatokat állít elõ. (Pl. ajánljuk a PASCAL szövegszerkesztõjét, amellyel több lapot tudunk egyszerre kezelni.)

Másik lehetõség, hogy töltse le, és alkalmazza azt a VRML szerkesztõ programot, amellyel ezeknek a VRML jeleneteknek jelentõs része készült, és amellyel igen könnyen módosíthatók az itt leírt alakzatok, vagy megjelenítésük.

Elõfordulhat - amit nagyon remélünk- , hogy egy-egy alakzat papírmodelljének az elkészítésére is kedvet kapnak alkotókedvû olvasóink. Ha az ehhez szükséges adatok nem olvashatók ki könnyen az ábrából, közölni fogjuk a modellkészítéshez szükséges adatokat is.
Kérjük, írja meg észrevételeit:      szilassi@jgytf.u-szeged.hu  Eddig elkészült anyagaink: Utolsó módosítás: 2001. augusztus 22.


  Minden érdeklõdõnek az önálló felfedezés, alkotás örömét, jó munkát kíván:
 
 
Dr. Szilassi Lajos
Vissza:
Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolai Kara
Matematikai Tanszék