SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR
ALKALMAZOTT PEDAGÓGIAI INTÉZET - SZOCIÁLPEDAGÓGUS-KÉPZŐ TANSZÉK

Aktuális tanév

home

Szociálpedagógus-képző Tanszék Oktatói

Konferencia részvételek, előadások

2018-2019. tanév

 

 

Dr. Fizel Natasa

tanszékvezető, adjunktus

 

Előadóként

Időpont: 2018. augusztus 29.

Helyszín: Humboldt University, Berlin

Konferencia neve: 40. International Standing Conference for the History of Education. Education and Nature.

Előadás címe: Natur als Medium und Inhalt von Erziehung und Bildung in den ersten ungarischen Reformschulen.

 

Időpont: 2018. október 3.

Helyszín: SZTE Szabadegyetem, TIK Kongresszusi terem

Előadás címe: A szegedi tanárképző főiskola és az egyetem kapcsolata a tanárképzés területén.

 

Időpont: 2018. november 8. 

Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest

Konferencia neve: XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia

Szimpózium: A modern magyar oktatási rendszer történetének néhány aspektusa nemzetközi összehasonlításban.

Előadás címe: A polgári iskola pedagógusainak helykeresése a magyar oktatási rendszerben, és a német tanárság professzionalizációjának rokonfolyamatai.

 

Időpont: 2018. november 9.

Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest

Konferencia neve: XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia,

Előadás címe: A polgári iskolai tanárképzés professzionalizációjának szakaszai (1868–1947).

 

Időpont: 2018. november 16.

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Konferencia neve: Neveléstörténeti konferencia a szegedi tanárképzés 90. évfordulója alkalmából

Előadás címe: A polgár iskolai tanárképzésről folyó viták a Tanáregyesületi Közlöny hasábjain.

 

Időpont: 2018. december 6.

Helyszín: SZTE JGYPK, Tankönyvmúzeum

Konferencia neve: V. A neveléstörténet kutatása és oktatása a Dél-Alföldön. SZAB Neveléstörténeti Munkabizottság

Előadás címe: Kié a polgári iskola? A polgári iskola társadalmi bázisának változása (1868-1947).

 

Időpont: 2019. február 14. 

Helyszín: SZTE JGYPK Kari Tanácsterem

Konferencia neve: Tudomány, oktatás, kultúra a két világháború közötti Magyarországon. SZTE JGYPK és a Radnóti Öröksége Alapítvány.

Előadás címe: A polgári iskola helye és szerepe a közoktatási rendszerben a két világháború között.

 

Résztvevőként

Időpont: 2019. április 24-26.

Helyszín: ELTE-PPK, Budapest

Konferencia neve: XXXIV Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Az OTDK–szekció megnevezése: Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció

Az OTDK-n részt vevő hallgatók:

Név: Ábrahám Fanni és Baranyi Kitti

Szak, évfolyam: szociálpedagógia BA, 3. évfolyam

TDK dolgozat címe: Állami gyógypedagógia iskola, Szeged

Témavezető: dr. Fizel Natasa

 

 

Dr. Dombi Edina

adjunktus

 

Előadóként

Időpont: 2019. február 22-23.

Helyszín: Budapest

Konferencia neve: Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság (MPPPOT) XVI. Országos Kongresszusa

Előadás címe: Koraszülésben érintett édesanyák narratíváinak vizsgálata a szülés körüli időszakról. A Veszélyeztetett Várandós Támogató Program kidolgozása.

Társszerzők: Monostori Dóra1,3,4, Dr. B. Erdős Márta5
1Korábban Érkeztem Dél-Alföldi Regionális Koraszülött Intenzív Osztályért Alapítvány, Szeged
3SZTE Egészségtudományi és Szociális képzési Kar, Szeged
4PTE Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs
5PTE Bölcsészettudományi Kar, Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Pécs

 

Időpont: 2019. április 11-13.

Helyszín: Gárdony

Konferencia neve: Magyar Pszichoszomatikus Szülészeti- és Nőgyógyászati Társaság 2019. évi Kongresszusa

Előadás címe: Az ante- és postpartum időszakban előforduló hangulati zavarokat befolyásoló szociális és intrapszichés tényezők vizsgálata

Társszerzők: Berta Renáta2, Németh Gábor1

1SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
2Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet

 

Poszter címe: Veszélyeztetett Várandós Támogató Program egy alapkutatás tükrében

Társszerzők: Monostori Dóra1,3,4, Dr. B. Erdős Márta5
1Korábban Érkeztem Dél-Alföldi Regionális Koraszülött Intenzív Osztályért Alapítvány, Szeged
3SZTE Egészségtudományi és Szociális képzési Kar, Szeged
4PTE Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs
5PTE Bölcsészettudományi Kar, Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Pécs

 

Időpont: 2019. május 8-11.

Helyszín: Budapest

Konferencia megnevezése: Lelki Egészség a Perinatális Időszaktól a Kora Gyermekkorig – Prevenció és Klinikai Gyakorlat (PECMH); Első Európai Regionális Konferencia

(From Perinatal to Early Childhood Mental Health, 1st Regional European Conference)

Előadás címe: Pszichológusi munka a perinatális lelki egészségvédelemben (Psychological interventions in perinatal mental health care)

Előadás nyelve: magyar, angol

 

Időpont: 2019. május 30 – június 1.

Helyszín: Debrecen

Konferencia megnevezése: Magyar Pszichológiai Társaság (MPT) XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése

Poszter címe: Hangulati zavarokat befolyásoló tényezők vizsgálata várandósság alatt és szülés után

Társszerző: Berta Renáta1,3
1Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet
3Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Tanító- és Óvóképző Intézet, Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék

 

 

Dr. Gál Anikó

adjunktus

 

Előadóként

Időpont: 2018. június 22–23.

Helyszín: Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Budapest

Konferencia neve: III. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia

Előadás címe: A tanítási tartalom változásai az értelmileg akadályozott tanulók intézeteiben a XX. század közepén.

 

Időpont: 2019. április 11-12.

Helyszín: Baja

Konferencia neve: X. Tantárgy-pedagógiai Nemzetközi Tudományos Konferencia és Emlékülés a 150 éves Állami Tanítóképzés tiszteletére

Előadás címe: Óvodapedagógus hallgatók körében végzett vizsgálat az IKT eszközök lehetséges óvodai használatáról.

 

Résztvevőként

Időpont: 2018. november 15-16.

Helyszín: SZTE-JGYPK, Főépület

Konferencia neve: 90 éve Szegeden Megemlékezés és tudományos konferenciák programja.

 

Időpont: 2019. március 6.

Helyszín: SZTE JGYPK Főépület

Konferencia neve: Felkészültünk? A digitalizáció hatása az oktatásra – Szemeszternyitó előadás.

 

Időpont: 2019. március 11.

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Tanácsterem

Konferencia neve: Csatlakozás az Európai Ifjúsági Térséghez 9.0 Ifjúság, ifjúságügy – új kihívások.

 

Időpont: 2019. április 2.

Helyszín: SZTE-JGYPK Hattyas sor, 7014-es terem

Konferencia neve: Könyv- és folyóirat-bemutató a Hattyas soron.

 

Időpont: 2019. április. 9.

Helyszín: SZTE JGYPK Főépület, Tanácsterem

Konferencia neve: Introducing innovation in Montessori schools in Poland – an empirical perspective.

 

Időpont: 2019. április 17.

Helyszín: SZTE JGYPK Főépület, Tanácsterem

Konferencia neve: Education and Training – nemzetközi kötetbemutató.

 

Időpont: 2019. április 24-26.

Helyszín: ELTE-PPK, Budapest

Konferencia neve: XXXIV Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Az OTDK–szekció megnevezése: Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció

Az OTDK-n részt vevő hallgató:

Név: Szűcs Boglárka Mária

Szak, évfolyam: szociálpedagógia BA, 3. évfolyam

A TDK dolgozat címe: Az extrafamiliáris intergenerációs tanulás a programszervezés elméletének és gyakorlatának tükrében.

Témavezetők neve: dr. Gál Anikó és dr. Hódi Ágnes

 

Időpont: 2019. április 24-26.

Helyszín: ELTE-PPK, Budapest

Konferencia neve: XXXIV Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Az OTDK–szekció megnevezése: Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció

Az OTDK-n részt vevő hallgató:

Név: Bálint Anita

Szak, évfolyam: szociálpedagógia BA, 3. évfolyam

A TDK dolgozat címe: A gyermekvédelmi szakellátásba vett testvérek elhelyezésének tendenciái: egy regionális vizsgálat eredményei.

Témavezetők neve: dr. Hódi Ágnes és dr. Gál Anikó

 

 

Győri-Dani Dóra

tanársegéd

 

Előadóként

Időpont: 2019. május 23-25.

Helyszín: Gyula

Konferencia neve: A magyar gyermek- és ifjúságpszichiátria és társszakmák társasága 43. kongresszusa

Előadás címe: Az alacsony és magas térbeli frekvenciák feldolgozásának vizsgálata fejlődési diszlexiás gyermekek körében.

Poszter címe: az alacsony és magas térbeli frekvenciák feldolgozásának életkori sajátosságai tipikusan fejlődő iskoláskorú gyermekeknél

Szerzőtársak: Rokszin Adrienn Aranka és Csifcsák Gábor

 

Időpont: 2019. április 11-12.

Helyszín: Baja

Konferencia neve: X. Tantárgy-pedagógiai Nemzetközi Tudományos Konferencia

Előadás címe: Az érzékenyítés pedagógiája: innováció az óvodapedagógus képzésben.

Szerzőtársak: Soós Katalin, dr. Hódi Ágnes

 

Időpont: 2018. november 8-10.

Helyszín: Budapest

Konferencia neve: XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia

Előadás címe: Pedagógusképzésben résztvevők attitűdjei a gyászfeldolgozás segítésével kapcsolatban.

 

 

 

 

 

Frissítve:   június 17, 2019