SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR
ALKALMAZOTT PEDAGÓGIAI INTÉZET - SZOCIÁLPEDAGÓGUS-KÉPZŐ TANSZÉK

Kollégiumi nevelő

home

 

Az elmúlt időszak társadalmi kihívásai számos feladatot rónak a bentlakásos intézmények pedagógusaira. Ezekre a változásokra csak megfelelően felkészült szakemberek tudnak releváns válaszokat adni. Ezért azzal a céllal indul a képzés, hogy a bentlakásos intézmények, alap-és középfokú kollégiumok és gyermekotthonok számára azoknak a pedagógusoknak nyújtson továbbképzési lehetőséget, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek lesznek a színtér-specifikus szocializációs, szociális, motivációs, életmód mintaadó, tanulást támogató, tudás- és értékközvetítő, személyiségfejlesztő intézményi funkciókat segíteni; a helyi szükségletekhez igazodó intézményi programokat, egyéni és csoportos tevékenységeket megtervezni, értékelni. A továbbképzés jelentős segítséget nyújthat mindazon érdeklődők számára, akik érzékelik, hogy a társadalmi környezet változásának hatására kiszélesedtek az iskola falain túli művelés, a többlet tudás közvetítésének, a tehetséggondozásnak és az esélyegyenlőség megteremtésének lehetőségei, és ennek megfelelően magas szintű elméleti, mesterségbeli tudásukat, pedagógiai kultúrájukat, speciális módszertani eszköztárukat a sokváltozós kollégiumi nevelési rendszerbe szerveződve kívánják alkalmazni.

A részvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Kollégiumi nevelő hálóterv 2020-tól

Tájékoztató letöltése

Hálóterv letöltése

Kollégiumi nevelő.tételsor. 2021

Jelentkezési lap szakirányú továbbképzésre

 

Frissítve:   március 29, 2021