SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR
ALKALMAZOTT PEDAGÓGIAI INTÉZET - SZOCIÁLPEDAGÓGUS-KÉPZŐ TANSZÉK

Bemutatkozás

home

A Szegedi Tudományegyetem 1581-től számítja fennállását, így Magyarország második legrégebben működő egyeteme. Történetében két nagy fordulópont jelentett alapvető változást. Az első a Kolozsvárról Szegedre történő áttelepítése 1921-ben, a második pedig a felsőoktatási integráció 2000-ben. A tizenkét karral működő SZTE ma hazánk világszerte ismert és elismert felsőoktatási intézménye.

Az 1873 óta jogelőd intézményein keresztül megszakítás nélkül működő Juhász Gyula Pedagógusképző Kar az ezredfordulót követően sorozatos változásokon esett át a változó közoktatás igényeihez igazodva. 2006-ban, az általános iskolai tanárképzés átalakítása során hagyományos szakjait elvesztette ugyan, de ma már a pedagógus-képzés szinte valamennyii formáját megtaláljuk itt, a kar intézetei többek között szociálpedagógusokat, gyógypedagógusokat, tanítókat és óvópedagógusokat képeznek.

A 6+1 féléves Szociálpedagógia alapszak 2008 szeptemberében indult el a karon az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszéken, majd a struktúra-racionalizálási folyamatok következtében 2019. áprilisától jött létre az önálló Szociálpedagógus-képző Tanszék.

Célunk olyan szociálpedagógus szakemberek képzése, akik kellőképpen megalapozott, sokoldalú, korszerű és folyamatosan tovább építhető elméleti és gyakorlati tudás birtokában kezdik el munkájukat.

Oktatóink alapvető jellemzője a magasszintű szakmai tudáson túl a karra hagyományosan jellemző hallgatóbarát szemlélet, a magas fokú minőségi elvárások a saját és a hallgatóink munkája felé, valamint a gazdag szakmai tapasztalat. Mindez tükröződik a tudományos kutatásainkban, publikációinkban és a tananyagfejlesztő tevékenységünkben. Tanszékünkön jelenleg oktatóink három-negyede rendelkezik tudományos fokozattal.

A kutatói képességekkel, érdeklődéssel rendelkező hallgatóink számára hallgatói műhelyeinken keresztül lehetőséget teremtünk a színvonalas tudományos diákköri munkára. Elméleti és gyakorlati tudásuk gyarapítására Erasmus-kapcsolatainknak köszönhetően külföldi partnerintézményeinknél is lehetőségük nyílik.

Egyik legfőbb erősségünk a képzés négy félévét (3-6. félév) végig kísérő intenzív szakmai gyakorlat, amelynek során hallgatóink valós és változatos szakmai szituációkban próbálhatják ki alkalmasságukat és fejleszthetik képességeiket. Ezt az önreflexión alapuló szakmai szocializációt hatékonyan segíti a képzés utolsó félévében sorra kerülő 450 órás szakterületi gyakorlat.

Hallgatóink szociálpedagógusként munkájukat szociális-, közoktatási-, önkormányzati- és gyermekvédelmi intézményekben végezhetik. Az elhelyezkedési lehetőségek között egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a civil szervezetek, illetve az egyházi fenntartású fogadó intézmények.

Diplomájuk megszerzése után hallgatóink a magyar felsőoktatás számos mesterképzésében tanulhatnak tovább.

Fizel Natasa

tanszékvezető főiskolai docens

 

 

 

Frissítve:   június 17, 2019