SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR
ALKALMAZOTT PEDAGÓGIAI INTÉZET - SZOCIÁLPEDAGÓGUS-KÉPZŐ TANSZÉK

home

dr. Fizel Natasa  
Beosztás, tud. fokozat: tanszékvezető, főiskolai docens  
Levelezési cím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10.
E-mail cím: fizel.natasa@szte.hu
Oktatói szoba: 412
Fogadóóra : hétfő: 9-10 és csütörtök: 9-10
Személyes honlap:  www.fizelnatasa.hu
Magyar Tudományos Művek Tára:  link

 


Rövid életrajz

 

1978-ban született Orosházán. Általános iskolai tanulmányait szülővárosában, középiskolai tanulmányait a mezőberényi Petőfi Sándor Gimnáziumban végezte. Főiskolai diplomát a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán magyar-történelem szakon, majd egyetemi diplomát ugyanott Ember és társadalom műveltségterület tanára, valamint Multikulturális nevelés tanára mesterszakokon, doktori fokozatot az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában szerzett. Jelenleg egyetemi adjunktusként és tanszékvezető-helyettesként dolgozik az SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszéken, valamint a kar Tudományos Diákköri Tanácsának titkára. Rendszeresen vesz részt hazai és külföldi konferenciákon és tart előadásokat magyar és német nyelven. A legrangosabb nemzetközi neveléstörténeti konferencián, az ISCHE-n 2014-ben Londonban, 2015-ben Isztambulban, 2018-ban Berlinben tartott előadást. Két önálló kötet szerzője, öt tanulmánykötet szerkesztője. A magyar polgár iskolai tanárképzés története című monográfiája 2018-ban látott napvilágot. Tagja és titkára a MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Neveléstörténeti Munkabizottságának, tagja a SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottságának, a Délvidék Kutató Központnak és a HERA-nak. A Pedagógiatörténeti Szemle technikai szerkesztője, és az OTDK helyezésekkel büszkélkedő Kiss Áron Neveléstörténeti Tehetségműhely vezető mentora. Kutatási területe a pedagógusképzés történetének kutatása a 20. században, különös tekintettel az intézmények közötti együttműködésre.

Az idei évben megjelent első kötetünk:

Fizel Natasa (2016, szerk.): Gutta cavat lapidem. Hallgatói tanulmányok a neveléstörténet tárgyköréből. Délvidék Kutató Központ, Szeged.

http://www.mek.oszk.hu/15500/15500/15500.pdf

 

Az általam oktatott tárgyak:

 • Die Geschichte der Universitat in Szeged (2015 -)
 • A neveléselmélet neveléstörténeti alapjai (2015 -)
 • A nevelésszociológia alapjai (2015 -)
 • Szociálpedagógia (2014 -)
 • Nevelési színterek, nevelési tartományok (2014 -)
 • Multikulturális iskola (2010 -)
 • Továbbá egyéb pedagógia, karrier, kommunikáció, szociológia, társadalomismeret témájú kurzusok (2004 -)

 

Bővebb életrajz

 

Szakmai életrajz és publikációs jegyzék

 

Munkahelyek:

 • 2014 –  Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (JGYPK) Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék
  Tanársegéd
 • 2009 – 2014 : SZTE JGYPK  Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék
  Tanársegéd
 • 2003 –  2009 : SZTE JGYPK
  Óraadó
 • 2001 – 2002 :  Általános Művelődési Központ, Általános Iskola, Királyhegyes
  Magyar-történelem szakos tanár

 

Tanulmányok:

 • 2016 –  SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola
  Doktorjelölt
 • 2012 – 2016 : SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola
  Történeti pedagógia, neveléstörténet doktori program
  Abszolutórium
 • 2008 – 2010 : SZTE JGYPK Ember és társadalom műveltségterület tanár MA
  Multikulturális nevelés tanára MA
  Diploma száma: JGYPK-00090/2010/OKL
 • 2009 : Demokratikus iskolavezetés a gyakorlatban – képzők képzése, OFI – SZTE JGYPK (30 órás tanártovábbképzés)
 • 2008 : AIFSZ Kollégium, Munkaerő-piaci ismeretek oktatása, tanártovábbképzés
 • 2002 – 2004 : SZTE BTK szociológia szak
  1997 – 2001 : SZTE JGYTFK
  magyar-történelem szakos tanár
  Diploma száma: 620/2001
 • 1992 – 1997 : Petőfi Sándor Gimnázium, Mezőberény
  Német kéttannyelvű osztály

 

Nyelvismeret:

 • Német             felsőfokú ’C’ típusú állami nyelvvizsga
 • Angol               középfokú  ’C’ típusú állami nyelvvizsga
 • Latin                egyetemi szigorlat

 

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • MTA SZAB Neveléstörténeti Munkabizottság tagja
 • MTA SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottság titkára, tagja
 • Hungarian Educational Research Assosiation (HERA) Neveléstörténet és Összehasonlító Pedagógia Szakosztály tagja
 • Délvidék Kutató Központ tagja
 • A Pedagógiatörténeti Szemle technikai szerkesztője

Frissítve:   február 2, 2021