SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR
ALKALMAZOTT PEDAGÓGIAI INTÉZET - SZOCIÁLPEDAGÓGUS-KÉPZŐ TANSZÉK

dr. Piczil Márta

home

 dr. Piczil Márta
Beosztás, tud. fokozat:  főiskolai docens  
Levelezési cím:  6725 Szeged, Hattyas sor 10.
Oktatói szoba:   410
Hivatali telefon:  (62) 54-6213
E-mail:  piczil.marta@szte.hu
Fogadóóra:
kedd 10.30-11.30 és szerda 12-13.
MTMT  https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10029539


Rövid életrajz

 

Piczil Márta 1994-ben szerzett szociális munkás végzettséget, 1996-ban szociológus diplomát. 1994-től 2018-ig dolgozott a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai, későbbi Egészségtudományi és Szociális Képzési Karán. Oktatott tárgyai: általános szociológia, egészségszociológia, deviáns magatartás szociológiája, kutatási területe pedig a paramedikális személyzet (ápolók) pályaorientációjának, élet- és munkakörülményeinek vizsgálata volt.

2009-ben kapott PhD fokozatot, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában, Summa cum laude minősítéssel. Doktori értekezése címe: Az ápolói hivatás magatartástudományi vizsgálata és egészségvédelme.

2018 szeptemberétől szakmai koordinátori feladatokat látott el Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcsödéi és Gyermekjóléti Központja munkatársaként, közreműködött az óvodai és iskolai szociális segítés megszervezésében, kiépítésében.

2019 júniusától a JGYPK Alkalmazott Pedagógiai Intézet Szociálpedagógus-képző Tanszék oktatója.

Bővebb életrajz

 

Szakmai életrajz és publikációs jegyzék

 

 

    Szakmai önéletrajz

Név                                                    Dr. Piczil Márta

Születési hely, idő                       Debrecen, 1965. 08. 12.

Munkahely                                  Szegedi Tudományegyetem

                                                           Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

                                                           Alkalmazott Pedagógiai Intézet

                                                           Szociálpedagógus-képző Tanszék

Cím                                                  6725 Szeged, Hattyas u. 10.                                       

Nyelvtudás                                   angol középfokú “C” típusú nyelvvizsga

                                                           orosz alapfokú „A” típusú nyelvvizsga

Képzettség

1996    Szociológus

             József Attila Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szeged

             Szakdolgozat: “A totális intézmények és a magatartásváltozás: a prizonizáció”

1994    Általános szociális munkás

             Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem – József Attila Tudományegyetem       Főiskolai Általános Szociális Munkás Képző Szak, Szeged               

             Szakdolgozat: “Szabadulás előtt? Bűnelkövetők empirikus vizsgálata”

Tudományos fokozat

2009    PhD fokozat (Summa cum laude minősítéssel)

            Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola

            Doktori értekezés címe: Az ápolói hivatás magatartástudományi vizsgálata és 

            egészségvédelme

Munkahelyek, munkahelyi beosztások

 1. 06. 01 – főiskolai docens SZTE JGYPK 
 2. 09. 01. – 2019. 05. 31. szakmai koordinátor

                                               Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

                                               Bölcsödéi és Gyermekjóléti Központja        

2009 – 2018                            főiskolai docens

                                               SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

                                               Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

2001- 2009                            fõiskolai adjunktus

                                               SZTE Egészségügyi Főiskolai Kar

                                               Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 

1998 – 2001                            főiskolai tanársegéd

                                               SZTE Egészségügyi Főiskolai Kar

                                               Általános Szociális Munkás Szak

1994 – 1998                            főiskolai gyakornok

                                               SZOTE Főiskolai Kar

                                               Általános Szociális Munkás Szak

Munkahelyi tisztségek

 1. 07. 01- Tanszékvezető
 2. 09. 30 SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

                        Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

 1. 03. 01.- Tanszékvezető-helyettes
 2. 06. 30. SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

                        Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

20072018       Kari Tanács tagja

                        SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

2007-2009       Kari Tudományos Bizottság tagja

                        SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

2007-2011       Oktatási és Képzési Albizottság tagja

                        SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

 

20052011       Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke

                        SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Tudományos Diákköri konzulensi tevékenység

 1. Demsa Andrea szociális munka alapszakos hallgató:

    Cigány nők kettős elnyomása Magyarországon a hétköznapokban (2015) – kari különdíj

 1. Hős Gábor szociálpolitika mesterszakos hallgató:

    Nemváltoztatás: a kisebbségi helyzet „gyógyító eljárása”? – A hazai transzszexuálisok    

    társadalmi integráltságának alakulása a transition szakaszainak tükrében (2014)

I. helyezés

     3. Takó András szociális munka alapszakos hallgató:

    A zene terápiás hatása és a szociális munka kapcsolata (2014)

 1. Csire Fruzsina szociális munka alapszakos hallgató:

    ,,A szingliség arról szól, hogy van választásunk.” Attitűd vizsgálat a szingli életformával      

    kapcsolatban (2012)

 1. Versegi Anikó szociális munkás hallgató:

    Coming out. Coming out?! A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT)

    emberek identitásfejlődése az előítéletek kereszttüzében (2011) – 2. helyezés

 1. Kovács Anna végzett szociológus:

    Fiatalkori bűnelkövetés és a harmadlagos prevenció (2006)

 1. Vukovich Katica szociális munkás hallgató:

     „…az élet még mindig jobb.” Szegedi szociális munkás és pszichológus hallgatók

    drogfogyasztással kapcsolatos interjús vizsgálata (2006)

 1. Pálné Mihály Emőke szociális munkás hallgató:

    A családotthonokban nevelkedő fiatalok életkörülményeinek vizsgálata (2001)

 1. Bogya Tünde védőnő hallgató:

    Droghasználók utógondozása és a prevenció lehetőségei (2000)

Kutatási tevékenység

2019  QUAD: Accessible Eco-Tourism Social Entrepreneurship (HUSRB/1602/42/0045)

          Interreg – IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program

          Egyenlő esélyű turizmus – piackutatás a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei

          Egyesülete megbízásából

 2018  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 3.5.2-17-2017-00003

          „Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és oktatási innováció a

          szociális munka és a segítő szakmák terén a Dél-alföldi régióban”                     

          Módszertani segédanyagok készítése (Társadalomkutatás módszertana I-II.,   

          Egészségszociológia), A szociális munka alapképzéssel kapcsolatos ismeretek

          felmérése

2016  Magyar Börtönügyi Társaság „Naprakészen” pályázat 1. helyezés  

          Az oktatás szerepének és hatásának vizsgálata nagyítéletet töltő fogvatartottak körében

2006  HEFOP „A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakember

          képzésével” projektben hatástanulmány-vizsgálat elkészítése és elemzése

2005  ESZA „Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen” c. programban a  projektszemélyzet szakmai fejlesztését célzó modul kidolgozása és lebonyolítása

2004  Igényfelmérés programrész kidolgozása és szakmai lebonyolítása a Cigány Közösségi Ház és Információs Központ felkérésére (Phare program)

2003  Szeged város középiskolás fiataljainak drogfogyasztási szokásait vizsgáló kutatás vezetése (Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának felkérésére)

2002-2003  Dél-Alföldi Ifjúságkutatás OTKA T 042490

2002  A család és a kortársak szerepe az egészséghez való viszonyulásban OKTK

2001  Szeged város középiskolás fiataljainak drogfogyasztási szokásait vizsgáló kutatás vezetése (Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának felkérésére) 

2000-2001  Csongrád megyében dolgozó segítő foglalkozásúak vizsgálata SOROS Alapítvány

1998-  2001  A nővéri munka magatartástudományi vizsgálata. Munkaelégedettség, stresszterheltség, társadalmi presztízs OTKA F 025070

1998  Kistelek város szociális térképének elkészítése (Önkormányzati megbízás)

1997  Csongrád város szociális térképének elkészítése (Önkormányzati megbízás)

1997  Tudományos Diákköri tevékenység: Prizonizáció- a szervezeti alkalmazkodás típusa

1994  Tudományos Diákköri tevékenység: Szabadulás előtt? Bűnelkövetők empirikus vizsgálata

Publikációs tevékenység

Könyvek

 1. Piczil Márta, Pikó Bettina (2012): Az ápolás mint hivatás – Magatartástudományi elemzés. JATEPress, Szeged.

Könyvrészletek

 1. Piko B. F., Piczil M. (2007): The role of psychosocial work environment in psychological health and well-being among health care staff. In: Ina M. Pearle (eds): Industrial Psychology Research Trends. Nova Science Publisher, New York, 89-103.
 2. Piczil Márta (2005): Ifjúság a posztszocialista átmenetben. In: Pikó Bettina (szerk.): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban. L’Harmattan, Budapest, 134-152.
 3. Piczil Márta (2002): Anómia-elméletek; Kultúra és szubkultúra elméletek; A szimbolikus interakcionizmus deviancia elmélete; Egyéb, devianciát magyarázó elméletek; Bűnözés, mint deviancia. In: Pikó Bettina (szerk.): A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban. JATE Press, Szeged, 19-26.; 43-53.; 55-64.; 65- 76.; 77- 88.

Folyóirat cikkek

Idegen nyelven:

 1. Piko, B., Kasza, B., Piczil, M., Markovic M. (2005): Sa ove i sa druge strane državne granice…Životni i radni uslovi medicinskih sestara Segedina i Subotice. Opšta medicina 11 1-2. 9-13.
 2. Piko, B. F., Piczil, M. (2004): Youth Substance Use and Psychosocial Well-Being in Hungary’s Post-Socialist Transition. Administration and Policy in Mental Health, 32.1.63-71.

Magyarul:

 1. Piczil Márta, Laukó Gábor (2016): Ilyenek voltunk… A szegedi szociális munkás képzés 25 évének áttekintése. Acta Sana, XI. 1. 9-13.
 2. Piczil Márta, Pikó Bettina (2014): Diplomás ápoló hallgatók szabadidős tevékenységeinek és társas támogatórendszerük legfontosabb elemeinek vizsgálata. Nővér, 27. 1. 3-11.
 3. Pikó Bettina, Piczil Márta (2013): Egészségi állapot és egészségmagatartás vizsgálata leendő diplomás ápolók körében. Népegészségügy, 91. 3. 223-231.
 4. Piczil Márta, Pikó Bettina (2013): „Nem tudok és nem is akarok mást csinálni.” Diplomás ápoló hallgatók pályaorientációjának és pályaképének vizsgálata. Nővér, 26. 4. 18-26.
 5. Pikó Bettina, Piczil Márta (2012): Stressz, coping és a pszichoszomatikus egészség vizsgálata leendő diplomás ápolók körében. Orvosi Hetilap, 153. 31. 1225-1233.
 6. Pikó Bettina, Piczil Márta (2007): A saját egészség megítélése és a pszichoszociális munkakörnyezet. Vizsgálat a szabadkai egészségügyi szakdolgozók körében. Lege Artis Medicinae, 17. 1. 65-69.
 7. Pikó Bettina, Piczil Márta (2006): A pszichoszociális munkakörnyezeti jellemzők összefüggése az elégedettséggel nővérek körében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7. 4. 301-310.
 8. Markovic Marija, Piczil Márta, Kasza Bálint, Pikó Bettina (2006): Egészségügyi szakdolgozók szociális helyzete az ápolás tükrében Szegeden és Szabadkán. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 44. 4-5-6. 73-78.
 9. Markovic Marija, Pikó Bettina, Piczil Márta, Kasza Bálint (2006): Egészségi állapot, életmód és egészségmagatartás az ápolók körében Szegeden és Szabadkán. Nővér, 19. 3.

17-25.

 1. Piczil Márta, Pikó Bettina (2006): Fókuszban a csoport – fókuszcsoportos munka serdülőkkel. MÁTRIX Magyar Csoport-Pszichoterápiás Egyesület szakmai elektronikus kiadványa, 13. 13-18.
 2. Piczil Márta, Kasza Bálint, Markovic Marija, Pikó Bettina (2005): Határon innen és túl…Szegedi és vajdasági ápolók élet-és munkakörülményei. Nővér, 18. 2. 3-10.
 3. Piczil Márta, Pikó Bettina (2003): Az ápolói hivatás pszichoszociális kihívásai. Kiégettség, kockázati magatartás, társas támogatás. Ápolásmenedzsment, 5. 5. 29-33.
 4. Pikó Bettina, Piczil Márta (2003): Ahogyan ők látják…- Fókuszban az ifjúság. Társadalomkutatás, 21. 2. 191-201.
 5. Piczil Márta, Pikó Bettina (2003): Fókuszban a szociális gondozók. Szakma vagy kényszerpálya? Szociális Munka, 15. 1. 18-25.
 6. Piczil Márta, Pikó Bettina (2002): Quo vadis, nővéri hivatás?! Egészségügyi szakdolgozók szociális körülményei Szegeden. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 40. 5. 575-582.
 7. Pikó Bettina, Piczil Márta (2002): Megküzdési (coping) stratégiák és a társas támogatottság összefüggése az ápolónők egészségi állapotával. Pszichológia, 22. 4. 437-447.
 8. Piczil Márta (2001): Prizonizáció: magatartásváltozás egy totális intézményben. Tanulmányok: Szociális munka, szociálpolitika, szociológia. SZTE Egészségügyi Főiskolai Kar Általános Szociális Munkás Szak kiadványa, 31-40.
 9. Pikó Bettina, Piczil Márta (2000): “És rajtunk ki segít …? Kvalitatív egészségszociológiai elemzés a nővéri hivatásról. Esély, 10. 1. 110 – 120.
 10. Pikó Bettina, Piczil Márta (1998): Az elégedettség és elégedetlenség szociológiai vizsgálata a nővéri hivatásban. Lege Artis Medicinae, 8. 10. 728 – 734.

Konferencia kiadványok

Idegen nyelven:

 1. Kasza, B., Piczil, M., Markovic, M. (2007): Social background among health care staff in Szeged and Subotica in the light of their professional environment. Culture and Health, First Conference of the Central and Eastern European Society of Behavioural Medicine, Pécs
 2. Piko, B. F., Piczil, M. (2005): Youth substance use and psycho-social well-being in Hungary’s post-socialist transition. 13th EUPHA Conference, Graz
 3. Piczil, M. (2002): Relationship between nurses’ health, coping and social support. The 16th Conference of the European Health Psychology Society, Lisboa
 4. Piczil, M., Piko, B. (2001): Social stress and its lifestyle consequences – Focus on youth in the post-socialist transition. The 22nd International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, Palma de Mallorca
 5. Piczil, M., Piko, B. (2001): Ways of coping and social support among nurses in Hungary. The 22nd International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, Palma de Mallorca
 6. Piczil, M., Piko, B. (2001): What do they experience? Qualitative health research on adolescent substance abuse. European Union for School and University Health and Medicine, Budapest
 7. Piczil, M., Piko, B. (2000): Nurses, occupational stress under microscope. Results from a qualitative research. The 21th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, Bratislava

Magyarul:

 1. Piczil Márta, Pikó Bettina (2007): Főiskolát végzett ápolók pályaorientációja és munkaelégedettsége. Ápolásmenedzsment Konferencia, Szeged
 2. Piczil Márta, Pikó Bettina (2006): „Csak egymásra számíthatunk…” – A kiégés veszélye szegedi egészségügyi dolgozók körében. Ápolásmenedzsment Konferencia, Szeged
 3. Piczil Márta (2006): „Adni kellene valamit helyette…” Szegedi középiskolás fiatalok drogfogyasztó magatartásának vizsgálata. NETT XV. Nagygyűlése, Siófok
 4. Piczil Márta, Pikó Bettina (2005): Fókuszban a csoport – fókuszcsoportos munka serdülőkkel. Magyar Csoport-Pszichoterápiás Egyesület VI. Országos Konferenciája, Budapest
 5. Piczil Márta, Markovic Marija, Kasza Bálint, Pikó Bettina (2005): A munkaelégedettség jelentősége a menedzsment számára: szegedi és szabadkai nővérek helyzetének összehasonlítása. Ápolásmenedzsment Konferencia, Szeged
 6. Piczil Márta, Pikó Bettina (2005): A népegészségügy kihívásai az ezredfordulón: munka és elégedettség a nővérek körében. NETT XIV. Nagygyűlése, Szeged
 7. Piczil Márta, Pikó Bettina (2004): Pszichoszociális munkakörnyezet és addikciók a segítő hivatásban: a nővérek esete. Magyar Addiktológiai Társaság V. Országos Kongresszusa, Balatonfüred
 8. Piczil Márta (2004): A kannabiszfogyasztás jellemzői szegedi középiskolások körében végzett kutatások tükrében. Kannabisz és kannabinoidok; Továbbképző konferencia, Szeged
 9. Piczil Márta, Pikó Bettina (2004): Úton az Európai Unió felé – helyzetkép Csongrád megyében dolgozó nővérekről. Ápolásmenedzsment Konferencia, Szeged
 10. Piczil Márta, Pikó Bettina (2004): Az ápoló hivatás pszichoszociális kihívásai. Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlése, Debrecen
 11. Piczil Márta, Kasza Bálint, Markovic Marija, Pikó Bettina (2004): Határon innen és túl… Szegedi és vajdasági ápolók élet-és munkakörülményei. Főiskolát és egyetemet végzett ápolók VI. Országos találkozója, Szeged
 12. Piczil Márta (2003): Pályaelhagyás vagy hivatásszeretet? Szegedi egészségügyi szakdolgozók szociális helyzete és életmódja. Ápolásmenedzsment Konferencia, Szeged
 13. Piczil Márta, Pikó Bettina (2002): Quo vadis, nővéri hivatás? NETT XI. Nagygyűlése, Nyíregyháza
 14. Piczil Márta, Pikó Bettina (2002): A kvalitatív vizsgálati módszerek jelentősége a magatartástudományi kutatásokban. III. Magatartástudományi Napok, Debrecen
 15. Piczil Márta, Pikó Bettina (2001): “CARPE DIEM…” – A deviáns magatartás fõbb jellemzõi serdülõ-és ifjúkorban. “A pszichiátriai rehabilitáció határterületei” Konferencia, Szeged
 16. Piczil Márta, Pikó Bettina (2001): A munkával való elégedettség motivációs meghatározói a nővéri hivatásban. Ápolásmenedzsment Konferencia, Szeged
 17. Piczil Márta, Pikó Bettina (2001): Ahogyan Ők látják… – Fókuszban az ifjúság. NETT X. Nagygyűlése, Gyula
 18. Piczil Márta, Pikó Bettina (2000): Stressz az egészségügyben: fókuszban a nővéri hivatás. NETT IX. Nagygyűlése, Hévíz
 19. Piczil Márta, Pikó Bettina (2000): ”És rajtunk ki segít…?” – Kvalitativ egészségszociológiai elemzés a nővéri hivatásról. Magyar Szociológiai Társaság Konferenciája, Hódmezővásárhely
 20. Piczil Márta, Pikó Bettina (1999): A nővéri hivatás társadalmi kérdéseinek finomszemcsés elemzése. NETT VIII. Nagygyűlése, Sopron
 21.  Piczil Márta, Pikó Bettina (1999): “És rájuk ki gondol?” – fókuszban egy paramedikális szakma. SZOTE Főiskolai Kar Általános Szociális Munkás Szak és Gyógytornász Szak Jubileumi Konferenciája, Szeged
 22. Piczil Márta, Pikó Bettina (1998): Stresszterhelés, munkakörülmények és a szakma presztízsének megítélése nővérek körében. NETT VII. Nagygyűlése, Pécs
 23. Piczil Márta (1997): Prizonizáció – A szervezeti alkalmazkodás egy típusa. XIII. OTDK, Társadalomtudományi Szekció, Eger

Szervezeti tagság

Cigány Oktatási Egyesület – szakértői munka

Külföldi tanulmányút

1994  Haagse Hogeschool

          Hága, Hollandia

Képzés, továbbképzés

2007  Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Egészségnevelés Programban való részvétel (Doktori szigorlat: 2008. augusztus 29. doktori értekezés védése: 2009. május 15.)

2001 – 2004 Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Doktori Iskolájának Megelőző orvostan programjában való részvétel

1997 Seminar on Problem based Learning (Faculty of Health Sciences, Linköping University, Sveden)

1996 Probléma-központú tanulási modell (SZOTE Főiskolai Kar, Általános Szociális Munkás Szak)

Díjak

2018 „Legjobb oktató” SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 

2017 „Legjobb oktató” SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 

2016 „Legjobb oktató” SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 

2015 „Legjobb oktató” SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 

2014 „Legjobb oktató” SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 

2013   Szél Éva díj        SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

2013 „Legjobb oktató” SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 

2012 „Legjobb oktató” SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 

2011 „Legjobb oktató” SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 

2010 „Legjobb oktató” SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 

2009 „Legjobb oktató” SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 

2008 „Legjobb oktató” SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 

2007 „Legjobb oktató” SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 

1997 XXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekció (Szociológia) Különdíj

Díjnyertes előadás: Piczil Márta: Prizonizáció – a szervezeti alkalmazkodás egy típusa

Ismeretterjesztő előadások

 1. Devianciák a mai magyar társadalomban – tények és dilemmák Szent Imre Szakkollégium, Szeged, 2016. szeptember 28
 1. Burn-out az egészségügyi dolgozók körében Ápolók Nemzetközi Napja Tudományos Konferencia, Szekszárd, 2006.
 1. Megszabadulhatunk-e az alkoholtól? Szegedi Közéleti Kávéház, 2006. május 8.
 1. A burn-out jelensége. Kutatások, eredmények

    A pályaelhagyás okai és jellemzői kutatási eredmények tükrében

    EM Csoport Szakmai Továbbképző Konferencia, Szeged, 2005. október 18-19.

 1. Az idősek helyzete és problémái a magyar társadalomban

    ÁNTSZ Szakmai továbbképzés, Szeged, 2002.

 1. A drogfogyasztás jellemzői serdülő fiatalok körében

    Kortárssegítők képzése, Deszk, 2001.

 1. A bűnözés szociológiája

    Móra Kollégium, 2001.

 

Frissítve:   február 2, 2021