VMT választás

Oktatás

Tájékoztató az I. évfolyamos tanító szakosok számára

a műveltségi terület választásáról

A tanító szakos végzettség egyrészt feljogosít az 1-4. évfolyamon az összes tantárgy oktatási-nevelési feladatainak ellátására, másrészt egy, a hallgató által választott műveltségterületen (VMT) az adott tantárgy 5-6. osztályos tanítására.

A tanterv értelmében minden hallgatónak választania kell egy műveltségi területet, kivéve a nemzetiségi nyelvi szakirányt választókat, akiknél ez a szakirány kiváltja a VMT-t.

Az egyes VMT-k kreditértéke 23, ami azt jelenti, hogy sok tantárgyat foglal magába, ami lehetővé teszi az adott szakterületen az ismeretek bővítését, a szakmai elmélyülést. A 7. félév végén általában szigorlatot kell tenni.

A VMT-választás a neptunon keresztül történik 2020. április 06-12. között. Minden hallgató 3 VMT-t jelölhet meg, rangsorolással. 

Az egyes VMT-k elindításának feltétele, hogy az adott csoportba elegendő számú hallgató jelentkezzen. Ha tehát valakinek emiatt nem sikerül az általa első helyen megjelölt VMT-csoportba kerülnie, akkor a 2. helyen megjelölt VMT-t vesszük figyelembe és így tovább. Néhány műveltségterületen sor kerül az előzetes tudás, készség, képesség felmérésére is.

Választható műveltségterületek (a felelős oktató megjelölésével)

  1. angol nyelv (Dr. Bakti Mária)
  2. magyar nyelv és irodalom (Dr. Kakuszi B. Péter)
  3. német nyelv (Prof. Dr. Drahota-Szabó Erzsébet)
  4. ember és társadalom (Dr. Kiss Gábor Ferenc)
  5. ének-zene (Dr. Varjasi Gyula)
  6. matematika (Dr. Krisztin Német István)
  7. természetismeret (Oláh Ferenc)
  8. testnevelés (Cziberéné Nohel Gizella)
  9. vizuális nevelés (Dr. Pillerné Sonkodi Rita DLA)

Minden érdeklődő hallgatónak szívesen rendelkezésére állnak a fent megnevezett oktatók, illetve bármely, a szakterületet a tanító szakon oktató tanár.

A VMT-t érintő általános (tehát nem szakmai) kérdésekben szívesen válaszolok minden kérdésre e-mailen (toki@jgypk.u-szeged.hu).

Átgondolt, jó választást kívánok mindenkinek. Teljék örömük és legyen sikerük a műveltségterületi képzésben.

Dr. Kakuszi B. Péter

intézetvezető főiskolai tanár