értékelő interpretáció, evaluatív interpretáció: olyan interpretáció, amely a magyarázó interpretáció útján létrehozott struktúrák (strukturális interpretáció) és procedúrák (procedurális interpretáció) közvetítésével valamely (esztétikai, szociális, morális stb.) normarendszer szempontjából értékeli az interpretálandó szöveg, komplex jel feltételezett komponenseit, illetőleg statikus és/vagy dinamikus organizációját. (érvelő interpretáció, figuratív interpretációleíró interpretáció, természetes interpretáció.)