magyarázó interpretáció, explikatív interpretáció: célja egy struktúra vagy procedúra mint teoretikus konstruktum létrehozása, és az interpretálandó szöveghez való hozzárendelése. (interpretáció, interpretációfolyamatok, strukturális interpretáció, procedurális interpretáció, evaluatív interpretáció.)