kontextuális elemzés: a kontextuális egységek kontextusának és kommunikatív funkciójának elemzését jelenti. A kontextusokat alkotó paraméterek vizsgálatán túl a ~ kiterjed a kontextuális egységek és a beszédaktusok kohezivitásának (kohézió) vizsgálatára, figyelembe véve a szociális- és stílusstruktúra-specifikus konvenciók szempontjait is.

A ~ben a szociolingvisztika, az etnolingvisztika (etnometodológia), a pragmatika és a pragmalinvgisztika, valamint a beszédaktus-elmélet eredményei és módszerei egyaránt szerepet játszanak. (kotextuális elemzés, texturális elemzés.)