Hallgatók

Mikor látom az online rendszerben a pályamunkám bírálatait?

A bírálatok feltöltésének végső határideje 2016. március 24. Ettől csak akkor lehetséges eltérés, ha két bírálat összpontszámai között 15 pontnál nagyobb a különbség. Ilyenkor egy harmadik bírálónak adjuk ki a dolgozatot, ez várhatóan több időt igényel.

Van-e lehetőségem „fellebbezni” a bírálatokkal szemben?

A szekció szervezőbizottságánál nincs, sem a pontszámokat, sem a szöveges értékelést nem tudjuk felülbírálni. Körültekintően választottuk ki a bírálókat, nincs okunk megkérdőjelezni szakmai kompetenciájukat és elkötelezettségüket a hallgatók tudományos munkájának megítélésében. Ha mégis úgy látják, hogy a bírálók bármelyike szakmai szempontból megkérdőjelezhető értékelés adott, a 13. Szekció Szakmai Bizottságához kell fordulniuk. (http://otdt.hu/hu/pedagogiai-szakmai-bizottsag)

Mikor láthatom a szóbeli prezentációm tagozati beosztását?

A pályamunkák tagozatokba rendezése és a tagozati zsűrik összeállítása március elejétől elérhető a konferencia honlapján (a „Program” menüpont alatt); a konferencia regisztráció során (április 18-án) pedig nyomtatásban, programfüzeteként a konferencia csomagban minden résztvevő meg fogja kapni.

Nem abban a tagozatban van a dolgozatom, amelyikbe szántam. Miért?

A szekcióba beérkezett pályamunkákat a tagozati koordinátorok és a szervezők szakmai és szervezési szempontokat szem előtt tartva sorolják tagozatokba, emiatt lehet – leginkább az elnevezésben – eltérés a választott és a végleges tagozat között. Az alszekciók (pedagógiai, pszichológiai, andragógiai és könyvtártudományi) között csak a hallgató, a bírálók és a témavezető hozzájárulásával soroltunk át dolgozatot.

Bemutathatom-e a pályamunkámat, ha valamelyik bíráló ezt nem javasolta?

Nem mutatható be az a pályamunka, amely a bírálóktól átlagban kevesebb, mint 20 pontot kapott. Viszont, ha a bíráló(k)nak felróható mulasztás miatt az értékelések nem készülnek el határidőre, a hallgató nem zárható ki a szóbeli bemutatásból még akkor sem, ha a bírálatok összpontszámának átlaga kevesebb 20-nál.

Milyen időtartamú a szóbeli bemutatás?

A pályamunka bemutatására 15 perc áll a hallgató rendelkezésére. A tagozati beosztások lehetőséget adnak a vitára, minden esetben a zsűri elnöke rendelkezik arról, hogy egyenként vagy a rendelkezésre álló maradék időben kerül-e sor erre.

Milyen technikai eszközök fognak a rendelkezésemre állni a szóbeli bemutatáskor?

Számítógép (laptop) internet-hozzáféréssel, prezenter, projektor, kérésre hangfal. A gépeken elérhető a Microsoft Office 2010 programcsomag. Bár az Internet-elérést igyekszünk biztosítani minden gépünkön, érdemes a Preziben készült bemutatókat letölteni és offline felhasználásra alkalmassá tenni. A prezentációk feltöltésére és kipróbálására a tagozati ülés előtt fél órával van lehetőség.

A bírálatokra kell-e reagálnom a szóbeli bemutatáskor?

Igen, célszerű, hiszen a bírálók – az OTDK alapcéljaival összhangban – a szakmai vita, a további tudományos tevékenység segítésének céljából teszik fel kérdéseiket a bírálatban.

Kell-e fizetnem konferencián való részvételért?

Nem, az OTDK résztvevői számára a nevezési díj (5.000 Ft/pályamunka) és a részvételi díj (szállás, étkezés) befizetését a küldő intézmény fedezi, a kari TDT-elnök intézi a konferencia rendező intézménnyel. A konferencia fakultatív programjait a rendezők biztosítják, nem lesz költségvonzata.