Pszichológia alszekció

Pszichológia
Általános lélektan 1.
április 18. kedd, 14:00-15:45 és 16:15-18:00
1108. terem
Pályamunkák
Horváth Kata, Pesthy Orsolya, Török Csenge  A dorzolaterális prefrontális kéreg szerepe statisztikai tanulásban – agystimulációs kutatás ELTE PPK Németh Dezső, Janacsek Karolina
Decsi Viktória, Dobrotka Katinka, Podina Ivett  Egyedül vagy társakkal? Implicit és explicit szekvenciatanulás ELTE PPK Németh Dezső, Janacsek Karolina
Balla Viktória Roxána, Dalos Vera Daniella, Kilencz Tünde Predikciós folyamatok a vizuális modalitásban. Egy új módszer az ágenciakutatásban SZTE BTK Csifcsák Gábor, Szalóki Szilvia
Tajti Franciska A szubjektív alvásminőség affektív tünetekkel való összefüggéseinek és az alváshiány végrehajtó funkciókra gyakorolt hatásának vizsgálata ápolók körében SZTE BTK Csábi Eszter
Balla Viktória Roxána, Bedekovics Norbert, Borbás Réka, Schulcz Rebeka Az anorexia nervosa vizsgálata kognitív funkciók, személyiségjellemzők és alvás tükrében SZTE BTK Csábi Eszter, Kakuszi Szilvia
Kiss Mariann  Az időzítés szerepe az implicit tanulásban BME TTK Janacsek Karolina
Farkas Dávid  Az olvasási sebesség és különböző szemmozgás-paraméterek korrelátumai BME TTK Weis Béla
Oláh Adrienn Réka  Az emocionális sírás az egészségi állapot, a párkapcsolati elégedettség és az evészavarok függvényében DE BTK Szabó Pál
Kovács Fülöp  Mindfullness 1.0 (kísérlet a mindfullness mérésére egy mobil alkalmazáson keresztül) KRE BTK Albu Mónika
Frank-Bozóki Eszter, Marót-Steinbach Annamária Siketek és vakok érzelemfelismerési vizsgálata KRE BTK Albu Mónika
Általános lélektan 2.
április 19. szerda, 09:00-10:45 és 11:15-13:00
1108. terem
Pályamunkák
German Borbála A hangsúlyfeldolgozás nyelvspecifikus jellege: EKP bizonyítékok ELTE PPK Honbolygó Ferenc, Kóbor Andrea
Tóth-Fáber Eszter  Szerencsejátékos viselkedés probabilisztikus és determinisztikus helyzetekben ELTE PPK Takács Ádám
Kilencz Tünde  Lehetőség a mértéktartásra? – a nalmefene hatásának neurális korrelátumai alkohol használati zavarban SZTE BTK Álmos Péter, Csifcsák Gábor
Balla Viktória Roxána  A délutáni alvás hatása az emlékezeti konszolidációra rövid és hosszútávon SZTE BTK Csábi Eszter
Horváth Mária Dóra  Vizuális ingerek figyelem elterelő hatásának vizsgálata vezetést szimuláló feladat során SZTE BTK Csábi Eszter, Hallgató Emese
Lukics Krisztina Sára Dajkanyelvi jellemzők hatása a nyelvelsajátításra: prozódia és „kicsiben  kezdés” a mesterséges nyelvtan-tanulásban
Dajkanyelvi jellemzők hatása a nyelvelsajátításra: prozódia és „kicsiben  kezdés” a mesterséges nyelvtan-tanulásban
BME TTK Lukács Ágnes
Kincses Anna, Reichardt Richárd Egyéni különbségek az újdonság spontán tanulásában BME – TTK Polner Bertalan
Bozó Rebeka Szomjúság fokozása vizuálisan bemutatott szubliminális ingerek segítségével PPKE – BTK Hudák Mariann
Manga Annamária Jutalmazás hatása a vizuális munkamemória-teljesítményre BME – TTK Vakli Pál
Általános lélektan 3.
április 19. szerda, 13:00-14:45 és 15:15-17:00
1108. terem
Pályamunkák
Tóth-Fáber Eszter A kezdők szerencséje szekvenciális döntéshozatalban ELTE – PPK Takács Ádám
Füzes Nóra, Mátay Gábor, Pusker Máté Hazugság detektálása hang- és videóelemzés segítségével KRE – BTK Kis György, Takács Szabolcs
Horváth Kata, Pesthy Orsolya, Török Csenge Szekvenciatanulás vs. statisztikai tanulás: a tudatosság és a konszolidáció szerepe ELTE – PPK Janacsek Karolina, Németh Dezső
Matuz András A szemantikus vigilancia tesztelése bimodális kognitív kondícióban PTE BTK Csathó Árpád
Tóth Máté, Winternitz Máté A mindennapok színesetei KDOSZ Barabás Katalin, Kelemen Oguz
Szerdahelyi László Szagkontextus-függő emlékezet KRE BTK Nagybányai-Nagy Olivér
Kasek Roland Metakogníció, teljesítmény-értékelés és szakértelem növekvő összetettségű téri emlékezeti feladatokban BME TTK Polner Bertalan
Bencze Dorottya Franciska, Marián  Miklós A tesztelés alapú tanulás hatékonyságának
tényezői: az ismétlés, a visszajelzés és a késleltetési
idő szerepe
BME TTK Szőllősi Ágnes
Holczer Adrienn Az időészlelés vizsgálata szkizofrénia és bipoláris affektív kórképekben SZTE BTK Szendi István, Szalóki Szilvia
Vékony Teodóra A ritmussal és a hangmagassággal kapcsolatos predikciós folyamatok lateralizációjának vizsgálata eltérési negativitással SZTE BTK Csifcsák Gábor
Fejlődéslélektan 1.
április 19. szerda, 09:00-10:45 és 11:15-13:00
1121. terem
Pályamunkák
Gönye Bianka Mondj nemet! – A tagadás elektrodermális mintázata ELTE PPK Veres-Székely Anna
Molnár Zsófia, Várnagy András Az anyai kötődési stílus, a gyermeki kötődés, és az anya- gyerek narratív ko-konstrukció vizsgálata PTE BTK Pohárnok Melinda
Hegedüs Andrea Márta Az epizodikus emlékezethez köthető specifikus szemmozgás vizsgálata kisiskolások körében ELTE PPK Király Ildikó
Budai Tímea, Hauk Barbara A család működése, az apa helye a családban – a családi együttműködés függvényében PTE BTK Lénárd Katalin, Pohárnok Melinda
Kelemen Dávid Nemekkel kapcsolatos szerepelvárások tükröződése szabad mesélési helyzetben ELTE PPK Katona Nóra
Hankó Csilla Intergenerációs hatások a szülői bánásmódban 3-4 éves gyermeket nevelő szülők körében PTE BTK Pohárnok Melinda
Járdaházi Evelyn Iskolai zaklatás diákok és tanárok szemszögéből PTE BTK Láng András
Benkő Annamária Az önkontroll és a megküzdési stratégiák kapcsolata PPKE BTK Csabai Krisztina
Fejlődéslélektan 2.
április 19. szerda, 13:00-14:45 és 15:15-17:00
1121. terem
Pályamunkák
Kassai Réka A gyermekkori végrehajtó funkciók komponenseinek disszociabilitása. A kísérleti eredmények meta-analízise. ELTE PPK Takács Zsófia
Kovács Adél, Nágel Fanni, Tátrai Dóra Rita Gyerekek bizalma az informáló személyében. Különbségek a három és négy éves korosztály között PTE BTK Lábadi Beatrix
Éltető Noémi Megtanulni jól dönteni: Az intuitív készségek és a kockázatvállalás fejlődése gyermekkortól fiatal felnőttkorig ELTE PPK Janacsek Karolina, Németh Dezső
Árva Dorottya A vélekedés-tulajdonítás fejlődése: az epizodikus emlékezet bekapcsolódása a folyamatba ELTE PPK Király Ildikó, Oláh Katalin
Kozma Luca Anna, Szennai Martin Interperszonális kontextus szerepe az érzelemfelismerés során felnőtteknél és iskoláskorú gyerekeknél PTE BTK Lábadi Beatrix
Dobó Dorottya Erzsébet Látod, amit mondok? A konkrétsági hatás megjelenése autizmusban ELTE BGGYK Győri Miklós
Dengyel Kinga Fiatal felnőtt örökbefogadottak életút-rajzainak elemzése KRE BTK Mirnics Zsuzsanna
Nagy Brigitta Tudunk várni! Na de meddig? DE BTK Péter-Szarka Szilvia
Fejes-Vékássy Lili “Új életesemény megadása…” – Facebook használati tendenciák és a fiatal felnőttkor életeseményeinek kölcsönhatása PPKE BTK Berta Judit
Pedagógiai pszichológia
április 18. kedd, 14:00-15:45 és 16:15-18:00
1121. terem 
Pályamunkák
Bognár Mária A hátrányos helyzetű általános iskolások jövőképét befolyásoló iskolai háttértényezők vizsgálata EKE GTK Pacsuta István
Bata Erzsébet Az iskolai teljesítményt befolyásoló nonkognitívtényezők és az intelligencia DE BTK Péter-Szarka Szilvia
Kiss Tünde Szorongás csökkentése és önbizalom növelése előkészítő osztályban mesével ETDK RHK Kádár Annamária
Kovács Eszter Motivációs tényezők vizsgálata az olaszt, mint második idegennyelvet tanító nyelvtanárok esetében PPKE BTK Polákovits Nándor
Molnár Adrienn A célorientáció és a tanulmányi eredmény kapcsolata DE BTK Péter-Szarka Szilvia
Nagy Krisztina Általános iskolai tanulók Facebook használatának elemzése tranzakcioanalitikus aspektusból NYME BDPK Holecz Anita
Csertő Bettina A tanító együttműködési lehetőségei az iskolapszichológussal EJF Szegedi Campus Bíró Violetta
Ferencz Bernadett A pedagógusok visszajelzéseinek összefüggései az általános iskolát megkezdő gyermekek motivációs mintázatával PPKE BTK Berta Judit
Takács Tímea A népszerű tanulók normáinak és a pluralistic ignorance jelenségének vizsgálata középiskolai osztályokban SZTE BTK Szabó Éva
Szociálpszichológia
április 18. kedd, 14:00-15:45 és 16:15-18:00
1101. terem
Pályamunkák
Gergely Sára, Szőke Janka Rebeka Értelmi fogyatékossággal élő személyek és társadalmi nemi szerepeik – az önrendelkezés határai KRE BTK Kovai Melinda
Órás Mariann Andrea Különbségek a Facebook-használatban: kulturális, pszichológiai és szociális prediktorok ETDK RHK János Réka
Pilz Fanni Irigység, mint a cigányokkal szembeni diszkrimináció potenciális forrása KRE BTK Kiss Paszkál
Borbás Csaba, Hadnagy Eszter Explicit és implicit viszonyok és a vezető percepciója a szervezetben KRE BTK Kiss Paszkál
Jenei Dániel, Szél Daniella Gondolkodás és történelem PTE BTK Vincze Orsolya
Vass Tamás-Áron Stressz… ami jó, az jó! A stressz biológiai és pszichológiai markereinek vizsgálata és az erre épülő stresszredukciós program hatásvizsgálata ETDK RHK Kálcza Kinga
Meleg Tímea Konfliktuskezelési stratégiák és szociális célok serdülő, illetve fiatal felnőtt korban ELTE BGGYK Billédi Katalin
Anti Zsuzsanna Paralimpia “média-parák” ELTE PPK Borsfay Krisztina
Gurka Éva Szerzett arcsérülések szociális kogníciója – A maxillo-faciális sérülésekkel kapcsolatos implicit és explicit attitűdök vizsgálata SZTE BTK Harsányi Sz. Gergő, Paczona R., Szokolszky Á.
Greskó Martina Párkapcsolatok jutalmazási mintázat és elégedettség vizsgálata DE BTK Molnárné Kovács Judit
Alkalmazott pszichológia 1.
április 18. kedd, 14:00-15:45 és 16:15-18:00
1111. terem
Pályamunkák
Losonci Adrienn A félelem elsajátítása óvodás korban PTE BTK Zsidó András Norbert
Gerhát Réka Társadalmi célú félelemkeltés és humor DE BTK Balázs Katalin
Pájer Alexandra A menstruációs panaszok szubjektív megítélését befolyásoló pszichológiai tényezők vizsgálata ELTE PPK Költő András
Dobrotka Katinka, Podina Ivett, Decsi Viktória Vonáshasonlóságok hatása implicit és explicit szekvenciatanulásra ELTE PPK Németh Dezső, Janacsek Karolina
Kürtösiné Kiss Eszter A vallásosság, az ideális időperspektíva profiltól való eltérés, a reménytelenség, valamint a pszichológiai jóllét összefüggései KRE BTK Ferenczi Andrea
Makrai Balázs A hazugságtipológiák feltérképezése a mafiajáték tükrében KRE BTK Kis György, Takács Szabolcs
Ercsey Dániel Botond Serdülők kognitív képességének vizsgálata a szocioökonómiai státusz függvényében PTE BTK Szatmári Dóra Eszter
Simon Eszter Individuális különbségek a testészlelésben: a sportolás hatása a gumikéz illúzió átélésére PTE BTK Szolcsányi Tibor
Drahota-Szabó Petra A szülői bevonódás és a feltételekhez kötött gondoskodás jelentősége a motivációra és az önbecsülésre… PTE BTK Lábadi Beatrix, Pohárnok Melinda
Horucz Borbála Hanna, Rónai Levente, Kurityák csenge Az alvás, álmok és szkizotípia hatása a kreativitásra SZTE BTK Csábi Eszter
Alkalmazott pszichológia 2.
április 19. szerda, 09:00-10:45 és 11:15-13:00
1111. terem
Pályamunkák
Szabó Anett A munkakörrel való elégedettség és a váltási szándék kapcsolata a karaktererősségek tükrében BME GTK Kun Ágota
Miklós Zsófia, Hörömpöli Ádám Közmondással mérhető az absztrakt gondolkodás? ELTE PPK Kónya Anikó
Fehér Tibor, Szabó beáta Az energiaital-fogyasztás pszichés hatásai KRE BTK Szili Ilona
Szajli Claudia Társas támogatás és megküzdés vizsgálata volt fogvatartottak körében PPKE BTK Kővágó Pál
Ferencsik Anna Az olfaktoros manipuláció hatása a rövid távú emlékezetre PTE BTK Zsidó András Norbert
Arató Nikolett Mentalizálnak-e a serdülők, ha cyberbullying-ot tapasztalnak? A mentalizáció, az empátia, az iskolai légkör és az agresszió hatása a cyberbullyingra adott reakciókra PTE BTK Lénárd Kata, Lábadi Beatrix
Simon Réka Barbara A rejtett ovuláció hatása a női arcok attraktivitására PTE BTK Putz Ádám
Ilonka Zsófia Fogvatartotti asszociációk PTE BTK Káplár Mátyás
Vékony Teodóra, Kovács Éva, Sarnyai Ákos Egy új alternatíva a vizuális emlékezet mérésére: a Randomizált Vizuális Mátrix Teszt SZTE BTK Szegedi-Hallgató Emese
Imre Nóra, Holczer Adrienn, Balog Réka A tDCS eljárás rehabilitációs hatása a kognitív funkciókra stroke betegek esetében SZTE BTK Must Anita
Alkalmazott pszichológia 3.
április 19. szerda, 13:00-14:45 és 15:15-17:00
1111. terem
Pályamunkák
Zimonyi Szabolcs Ádám Hazudni kötelező – az elektrodermális aktivitás laterális eltérései konfliktushelyzetben ELTE PPK Veres-Székely Anna. Kasos K.
Havadi-Nagy Menta, Kiss Fanni Fruzsina, Illyés Zoltán A társas helyzet és a szorongás hatása a verbális fluenciára ELTE PPK Németh Dezső, Janacsek Krisztina
Jámbor Ágnes A munkahelyi kiégés tényezői KRE BTK Mirnics Zsuzsanna
Budinszki Cintia A kötődési stílus és a féltékenység vizsgálata PPKE BTK Csabai Krisztina
Szalóki Réka Művészetterápia az egészségpszichológia útján PTE BTK Illés Anikó
Stecina Diána Tünde, Arató Ákos Fenyegető ingerek percepciója a kontextus függvényében PTE BTK Zsidó András Norbert
Arndt Bernadett Figurális jóság és téri kompozíció PTE BTK Révész György
Fekete Dávid, Kapornaki Mihály, Bagyinka Blanka Hazudj, ha tudsz! A hazugság detektálásának kapcsolata az érzelemfelismeréssel és a személyiséggel SZTE BTK Csábi Eszter
Chrisztó Zita Longitudinális vizsgálat: Pszichológiai faktorok a vesetranszplantáció sikerességében SZTE BTK Látos Melinda, Csabai Márta
Személyiségpszichológia 1.
április 19. szerda, 09:00-10:45 és 11:15-13:00
1101. terem
Pályamunkák
Oláh Barnabás Az önértékelés, altruizmus, kötődés és emocionális intelligenciaszerepe a”Teljes élet” megélésében DE BTK Pék Győző
Mező Gábor Máté Metakogníciók kapcsolata a lelki egészséggel KRE BTK Szondy Máté
Isépy Réka Felnőtt sportolók és mozgáskorlátozott sportolók önértékelésének összehasonlító vizsgálata PPKE BTK Matuszka Balázs
Szikszay Luca Hospice ellátásban dolgozók élettel való elégedettsége PPKE BTK Matuszka Balázs
Jákli Fruzsina A pszichológiai immunkompetencia és a narcisztikus személyiségvonások összefüggéseinek vizsgálata PPKE BTK Matuszka Balázs
Kiss Tamás Beszédes avatar PPKE BTK Matuszka Balázs
Flach Richárd Amikor a test a szavak helyett is beszél. A rheumatoid arthritises betegek narratív- és egészségpszichológiai vizsgálata PTE BTK Vincze Orsolya, Csókási Krisztina
Kiss Sebastian Amit ma megtehetsz… azt akár holnap is. Az aktív–passzív halogatás kapcsolata az időperspektívákkal PTE BTK Járai Róbert
Polgár Petra Ibolya Szociális dominancia orientáció – mint személyiségtényező – befolyásoló hatása a spontán vonástulajdonításra… PTE BTK Putz Ádám
Mandel Henriett A tanulási motiváció, a hallgatói kiégés, az elmélyülés és az akadémiai teljesítmény kapcsolata egyetemisták körében SZTE BTK Mihalik Árpád
Személyiségpszichológia 2.
április 19. szerda, 13:00-14:45 és 15:15-17:00
1101. terem
Pályamunkák
Hadadi Ágnes Jogászhallgatók és jogászok laikus reprezentációja a kiégésről DE BTK Szemán-Nagy A, Hőgye-Nagy Á.
Hidasi Zsaklin A boldogság típusainak vizsgálatára alkalmas új módszer kidolgozása: Az értelmes vagy az élvezetes élet erősíti jobban mentális egészségünket? ELTE PPK Oláh Attila
Klicsu Zsófia A szem a lélek tükre? ELTE PPK S. Nagy Zita
Juhász Anikó Személyiségjellemzők a pénzügy, az infokommunikáció és a kereskedelem területén KRE BTK Mirnics Zsuzsanna
Bencsik Beáta Menstruációval kapcsolatos attitűdök és pszichés jellemzők összehasonlítása endometriózisban szenvedő, abból gyógyult és egészséges kontrollszemélyek csoportjában KRE BTK Reinhardt Melinda
Nagy Fruzsina Empátia és abszorpció vizsgálata a szerepjátékos szubkultúrában PPKE BTK Hargitai Rita
Szekeres Tamás A kétségbeesés nyelvi markerei PPKE BTK Hargitai Rita
Csordás Georgina Szürke hétvégék?!
A vasárnapi neurózis jelenségének mérhetővé tétele
PPKE BTK Hargitai Rita
Koszics Fanni A szenzoros élménykeresés, mint személyiségvonás, és mint motívum kapcsolata a képi ingerekre adott válaszokkal PTE BTK Deák Anita
Csapó Gyöngyvér Virág A Special Mach Test (SMT) alapjai: A Machiavellizmust mérő tesztek kapcsolata saját állításokkal PTE BTK Putz Ádám