Középiskolásoknak

Kedves Középiskolás Diákok!A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara ad otthont 2017. április 18-a és 20-a között a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójának.

A konferencián szívesen látjuk azokat a középiskolásokat is, akik érdeklődnek a kutatómunka, a Szekció tudományterületei iránt.

A TDK a magyar felsőoktatás legjelentősebb tehetséggondozási formája, lehetőséget nyújt az egyetemi hallgatók számára a tanulmányaikhoz kapcsolódó, egy-egy önállóan kiválasztott téma alapos körüljárására, önálló elemzésére. Az OKTV-hez hasonlóan a kétévente megrendezett OTDK-n, konferencia keretében „versenyeznek” az egyetemi hallgatók, tudományterületenkénti szekciókban. A konferencia lehetőséget biztosít dolgozatuk és előadásuk – tudományos szárnybontogatásuk – megmérettetésére. Az OTDK-n való részvétel és szereplés esélyt ad a magyar diákok számára a szakmai tudományos közéletben való megjelenésre, és egyben a doktori tanulmányok fontos előkészületének számít.

A szegedi OTDK konferencia a JGYPK főépületében (Boldogasszony sgt.6.) az alábbi tagozatokban zajlik:

Ápr. 18. kedd 14.00-18.00: Művelődés- és könyvtártörténet; Kultúra és közösség; Nevelés- és pedagógiatörténet; Emberi erőforrás tanácsadás és felnőttképzés; Szociálpszichológia; Általános lélektan 1; Alkalmazott pszichológia 1; Pedagógiai pszichológia

Ápr. 19. szerda 9.00-13.00: Könyvtártudomány; Gyermekvédelem, neveléselmélet és nevelésfilozófia; Nevelésszociológia; Felnőttképzés; Személyiség-pszichológia 1; Általános lélektan 2; Alkalmazott pszichológia 2; Fejlődéslélektan 1.

Ápr. 19. szerda 13.00-17.00: Gyógypedagógia és fogyatékosság-tudomány; Szociálpedagógia; Oktatáselmélet, oktatáspolitika és oktatásigazgatás; Személyiségpszichológia 2; Általános lélektan 3; Alkalmazott pszichológia 3; Fejlődéslélektan 2.

A programokról, a benevezett TDK dolgozatokról az alábbi elérhetőségeken tájékozódhattok:

A konferencia honlapja és fb oldala:

http://www.jgypk.hu/otdk2017

https://www.facebook.com/otdk13szekcio/?fref=ts

Érdeklődni az otdk2017@jgypk.szte.hu címen lehet!

Szeretettel várjuk az érdeklődő középiskolás diákokat a konferenciára – a részvételről igazolást adunk ki a konferencia regisztrációs pultjánál, a JGYPK főépület portája mellett. a Szervezők