Kiadványaink 

Benkő Zsuzsanna (szerk.): Egészségfejlesztés. Környezetvédelem és egészségnevelés. JGYTF, Szeged 1992.

 

 

Egészségfejlesztés címlap

Tartalom

Előszó

Környezet és természetvédelem

Dózsa József: A környezet- és természetvédelem története hazánkban

Ilosvay György: A természetvédelmi Jogszabályokról

Molnár Béla: A bioszféra evolúciója

Tóth Károly: “Természeti értékek-, nemzeti parkok-, vadon élő állatok és növények védelme Magyarországon"

Pitrik József: Technikai - környezeti nevelés

Hazai és külföldi egészségfejlesztési, egészségnevelési oktatási programok, módszerek

Tráser László: Egészség és betegség-értelmezések a gondolkodás történetében

Erich Kleinfelder: Egészségnevelés a tanárképzésben Boden-Württenberg tartományban

Anselm Eder: Az osztrák iskolai egészségfejlesztésről

Bárány Ferenc: A szociális munka az iskolában és az egészségnevelésben

Benkő Zsuzsanna: Az egészségfejlesztés, egészségnevelés, mentálhigiéné az alap- és továbbképzésben

Benkő Zsuzsanna-Rékasi János: Az egészségnevelés helye és szerepe az iskolai nevelőmunkában

Sümegi Gyöngyi: Egészségfejlesztő iskolai modell kialakítása

Magatartás-zavarok, devianciák iskolás korú gyerekeknél

Barabás Katalin: Az egészség pszichoszomatikus összetevői, a megelőzés súlypontjai

Csík Veronika: A deviáns viselkedésről

Erdei Katalin: Teljesítményzavarok az iskolás korban

Vetró Ágnes: A tömegkommunikáció hatása az ifjúságra

Zelenai Károly: Mindenki ki van téve a kockázatnak!