Kiadványaink 

Erdei Katalin - Fodorné Pogány Judit: Szemelvények a pszichológia témaköréből. JGYTF - Szeged, 1998.

 

 

Szemelvények a pszichológia témaköreiből

Tartalom:

Erdei Katalin: Kritikus életperiódusok a személyiségfejlődésben a születéstől a felnőtté válásig. /Az anya-gyermek kapcsolat - szeparációs félelem - az én élmény megjelenése - látencia periódus - prepubertás - pubertáskor/

Erdei Katalin: Piaget intellektuális fejlődéselmélete

Erdei Katalin: A játék a pszichológia elméletében

Fodorné Pogány Judit: A felnőttkor pszichológiai jellemzői. /A felnőttkor stabil életszakaszai - felnőttkor és család - a személyiség fejlődése és az érett személyiség alapszokásai - kritikus életesemények felnőttkorban - az élet vége/

Fodorné Pogány Judit: Tanuláselméleti modellek

Fodorné Pogány Judit: A pszichoanalitikus paradigma

Erdei Katalin: A humanisztikus pszichológia személyiségelmélete

Erdei Katalin: A lelki egészség - betegség feltárásában alkalmazott pszichológiai vizsgálatok