Kiadványaink 

Szigeti Lajos (szerk.): Egy más egymás. JGYF Kiadó, Szeged, 2004

 

 

Egy más egymás

„Egy más egymás - furcsa cím! Lehet. A szándék azonban világos: olyan olvasókönyvet adni a tisztelt olvasó kezébe, amely felhívja a figyelmet a kisebbség problematikájára, mégpedig nem abban az értelemben, ahogy azt a szaktudományok teszik, hiszen a kérdéskörnek óriási a szakirodalma. E kötet szerkesztője azonban úgy gondolta, szinte a lehetetlenre vállalkozik, amikor - felkérésre - olyan antológiát állít össze, amely egyidejűen példázza a nemzeti kisebbségek, jelesen: a hazai nemzetiségek és a határainkon túl élő magyarság sorskérdéseit, az etnikai és magatartásbeli kisebbségek, a másság alapján elkülönülők vagy elkülönítettek gondjait.”