nyelvi szöveg. - Valamely nyelvi objektum akkor minősül szövegnek, ha a vehiculum domináns információhordozói lexikai elemek, s ha egy tényleges vagy feltételezett kommunikációszituációban tényleges vagy feltételezett kommunikatív funkciók betöltésére alkalmas. Ez általában azt jelenti, hogy az adott kommunikációszituációt tekintve, egy összefüggő és teljes (vagy interpretáció útján azzá tehető) tényállás-konfigurációt juttat kifejezésre, s ennek következtében nyelvi konstitúciója is valamiképpen összefüggő és teljes (vagy interpretáció útján azzá tehető). (dominánsan verbális szöveg, textualitás.)