textualitás: szövegszerűség.

A ~ fogalma a következő elvárásnak való megfelelésként értelmezendő:

szöveg a szóban forgó szemiotikai objektum, ha egy adott/feltételezett kommunikációszituációban adott/feltételezett kommunikatív funkcióknak (lásd még: intenció) eleget tevő, összefüggő és teljes tényállás-konfigurációt juttat kifejezésre, egy összefüggő és teljes konstitúcióval rendelkezőnek tekinthető, dominánsan verbális objektum formájában;

a konstitúció összefüggősége és teljessége szövegtípusonként (szövegtipológia) különböző lehet.

A szöveg  ~a bizonyos verbális objektumoknak nem inherens tulajdonsága. (nyelvi szöveg, dominánsan verbális szöveg.)