JEL-KÉP-TÉR Munkacsoport

logo-2
KÜLDETÉSÜNK

JEL – jelviszonyban többletértelemre szert tevő természeti jelenség vagy ember alkotta dolog, tárgy.

KÉP – jelviszonyban értelmezhető vizuális alkotás.

TÉR – jelfolyamatok színhelye, ahol természeti, társadalmi jelviszonyok működnek.

JEL-KÉP-TÉR munkacsoport arra vállalkozik, hogy a szemiotika elméleti kereteiben vizsgálja a jelhasználat megnyilvánulásait, a térhasználat, a vizuális jelek sokrétű világát.

Törekvéseink közös nevezője a társadalmi, természeti és kulturális-művészeti jelenségek szemiotikai elvű megközelítése, elemzése, melyhez mindenekelőtt Charles S. Peirce, Charles W. Morris, Jurij Lotman, Thomas Sebeok, Jurij Sztyepanov, Umberto Eco, valamint a hazai kutatók közül Voigt Vilmos, Petőfi S. János, Horányi Özséb, Szívós Mihály elméleti munkássága szolgál alapul.

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán megalakult munkacsoport azt a célt tűzte ki, hogy publikációiban helyet ad a kortárs szemiotikai elméleti irodalomnak, átfogó elemzéseknek, interdiszciplináris megközelítéseknek.

A Jel-Kép-Tér munkacsoport reményeink szerint hozzájárul a hazai szemiotikai kutatások sokszínűségéhez.

 English