2015. június havi bejegyzések

Thomas Albert Sebeok

Sebeok(1920–2001)

Magyar származású amerikai nyelvész, szemiotikus, 1956-tól az Indianai Egyetem Nyelvészeti és Szemiotikai Kutató Központ alapító igazgatója. Finnugor nyelvészeti kutatásai mellett az elméleti szemiotikában is jelentőset alkot, Ch. S. Peirce és Ch. W. Morris munkássága nyomán. Egyike a Semiotica : Journal of the International Association for Semiotic Studies (1969– ) folyóirat alapítóinak, szerkesztőinek. Az 1960-as évek közepétől a zooszemiotikai, majd bioszemiotikai kutatások kezdeményezője, meghatározó képviselője (http://www.biosemiotics.org/).

 

Th. A. Sebeok magyarul megjelent írásai:

Sebeok, Th. A.: A jelek sokrétű azonossága – a jeltudomány nevének kialakulása. Bp., 1981. (Kultúra és szemiotika. Klny.)

Sebeok, Th. A.: A művészet előzményei. Bp., Akadémiai Kiadó. 1983.

Sebeok, Th. A.: Ismeri a módszeremet? Avagy a mesterdetektív logikája. Bp., Gondolat, 1990.

Sebeok, Th. A.: A szemiotika helyzete, különös tekintettel az európai északi népek szemiotikájára. Miskolci Bölcsész Egyesület. 1995.

Sebeok, Th. A.: Az összehasonlító szemiotika lehetőségéről. In: Horányi Özséb – Szépe György (szerk.): A jel tudománya. Szemiotika. Bp., General Press. 2005. 295–300.

Th. A. Sebeok művei:

Sebeok, Th. A.: Finnish and Hungarian case systems : their form and function. Stockholm, Ungerska Institutet. 1946.

Sebeok, Th. A.: (ed.): Encyclopedic dictionary of semiotics. 1– 3. Berlin, Mouton de Gruyter. 1986.

Sebeok, Th. A.: Signs. An Introduction to Semiotics. Toronto, University of Toronto Press. 1994.

Sebeok, Th. A.: Global Semiotics. Bloomington, Indiana University Press. 2001.

Sebeok, Th. A. (ed.): Animal communication. Bloomington, Indiana University Press. 1973.

Sebeok, Th. A. (ed.): How animals communicate. Bloomington, Indiana University Press. 1977.

Sebeok, Th. A.: A Sign is Just a Sign. Bloomington, Indiana University Press. 1991.

 

Irodalom Th. A. Sebeokről:

Bernard, Jeff – Voigt Vilmos –Withalm, Gloria (Editors): Symbolicity. Proceedings of the International Semioticians’ Conference in Honor of Thomas A. Sebeok’s 70th Birthday, Budapest/Vienna 1990. Lanham, MD: University Press of America. 1993.

Voigt Vilmos: Megemlékezés. Thomas E. Sebeok. In: Magyar Tudomány, 2002/5. 677. http://www.matud.iif.hu/02maj/voigt.html

Deely, John: Sebeok Memorial Essay. 2004. http://carbon.ucdenver.edu/~mryder/itc/sebeok.html

Petrelli, Susan – Ponzio, Augusto: Thomas Sebeok & Signs of Life. London, Icon Books. 2009.

Kalevi Kull: Thomas A. Sebeok and biology. Building biosemiotic. In: Cybernetics And Human Knowing. 2003. Vol. 10, no. 1. 7–18. http://www.zbi.ee/~kalevi/Kullsff.pdf

1. Signs 2. Global.semiotics 3. Animal communication.
4. Semiotics.in.USA 5. Sign.just.sign. 6. A művészet.előzményei
7. Signs of Life
 1. Sebeok, Th. A.: Signs. An Introduction to Semiotics. Toronto, University of Toronto Press. 1994.
 2. Sebeok, Th. A.: Global Semiotics. Bloomington, Indiana University Press. 2001.
 3.  Sebeok, Th. A. (ed.): Animal communication. Bloomington, Indiana University Press. 1973.
 4.  Sebeok, Th. A.: Semiotics in the United States. Bloomington, Indiana University Press. 1991.
 5.  Sebeok, Thomas A. A Sign Is Just a Sign: La Semiotica Globale. Milano, Spirali. 1998.
 6.  Sebeok, Th. A.: A művészet előzményei. Bp., Akadémiai Kiadó. 1983.
 7.  Petrelli, Susan – Ponzio, Augusto: Thomas Sebeok & Signs of Life. London, Icon Books. 2009.

Összeállította: Újvári Edit

Charles S. Peirce

Charles_Sanders_Peirce(1839–1914)

Amerikai filozófus, matematikus, akinek szemiotikai munkássága – elsősorban a Theory of Signs, és a Theory of Meaning című írása – meghatározó a tudományág elméleti megalapozásában. Peirce elsősorban alapfogalmak bevezetésével és jeltipológiája révén járul hozzá a szemiotika általános és átfogó elméleti kereteihez.

 

 

Ch. S. Peirce magyarul megjelent írása:
Peirce, Charles S., A jelek felosztása. In: Horányi Özséb – Szépe György (szerk.): A jel tudománya. Szemiotika. Bp.: General Press. 2005. 23–37.

Ch. S. Peirce művei:
Collected Papers of Charles Sanders Peirce. (1–8) Edited by Charles Hartshorne – Paul Weiss (1–6); Arthur Burks (7–8). University Press, Harvard, Cambridge/Mass. 1931–1958. Electronic Edition (ed. by John Deely) http://www.nlx.com/collections/95
The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. 1. (1867–1893) Edited by Nathan Houser – Christian Cloesel. Indiana University Press. 1992.
The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. 2. (1893–1913) Edited by the Peirce Edition Project. Indiana University Press. 1998.
Writings of Charles S. Peirce. A Chronological Edition. 1–8. Compiled by the editors of the Peirce Edition Project. Indiana University Press. 1982–2009. Indiana University Press.
Semiotic and significs: the correspondence between Charles Sanders Peirce and Lady Victoria Welby. Indiana University Press, 1977.

Peirce on Signs: Writings on Semiotic by Charles Sanders Peirce. (Ed. by James Hoopes) UNC Press Books, 1991.

The Commens Dictionary. Peirce’s Terms in His Own Words. (Ed.: Mats Bergman – Sami Paavola, University of Helsinki 2003./2014.) http://www.commens.org/dictionary/index

Irodalom Ch. S. Peirce-ről:
James Jakób Liszka: A General Introduction to the Semiotic of Charles Sanders Peirce. Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press. 1996.
Gérard Deledalle: Charles S. Peirce’s Philosophy of Signs. Essays in Comparative Semiotics. Indiana Bloomington/Indianapolis: University Press. 2001. ISBN: 978-0-253-33736-8

 

The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. 1. (1867–1893) Edited by Nathan Houser – Christian Cloesel. Indiana University Press. 1992.
The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. 2. (1893–1913) Edited by the Peirce Edition Project. Indiana University Press. 1998. Writings of Charles S. Peirce: A Chronological Edition - Volume 4. (1879–1884) Compiled by the editors of the Peirce Edition Project. 1989.
4
5 6
 1. Sebeok, Th. A.: Signs. An Introduction to Semiotics. Toronto, University of Toronto Press. 1994.
 2. Sebeok, Th. A.: Global Semiotics. Bloomington, Indiana University Press. 2001.
 3.  Sebeok, Th. A. (ed.): Animal communication. Bloomington, Indiana University Press. 1973.
 4. Sebeok, Th. A.: Semiotics in the United States. Bloomington, Indiana University Press. 1991.
 5. Sebeok, Thomas A. A Sign Is Just a Sign: La Semiotica Globale. Milano, Spirali. 1998.
 6. Sebeok, Th. A.: A művészet előzményei. Bp., Akadémiai Kiadó. 1983.
 7. Petrelli, Susan – Ponzio, Augusto: Thomas Sebeok & Signs of Life. London, Icon Books. 2009.

 Összeállította: Újvári Edit