Charles S. Peirce

Charles_Sanders_Peirce(1839–1914)

Amerikai filozófus, matematikus, akinek szemiotikai munkássága – elsősorban a Theory of Signs, és a Theory of Meaning című írása – meghatározó a tudományág elméleti megalapozásában. Peirce elsősorban alapfogalmak bevezetésével és jeltipológiája révén járul hozzá a szemiotika általános és átfogó elméleti kereteihez.

 

 

Ch. S. Peirce magyarul megjelent írása:
Peirce, Charles S., A jelek felosztása. In: Horányi Özséb – Szépe György (szerk.): A jel tudománya. Szemiotika. Bp.: General Press. 2005. 23–37.

Ch. S. Peirce művei:
Collected Papers of Charles Sanders Peirce. (1–8) Edited by Charles Hartshorne – Paul Weiss (1–6); Arthur Burks (7–8). University Press, Harvard, Cambridge/Mass. 1931–1958. Electronic Edition (ed. by John Deely) http://www.nlx.com/collections/95
The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. 1. (1867–1893) Edited by Nathan Houser – Christian Cloesel. Indiana University Press. 1992.
The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. 2. (1893–1913) Edited by the Peirce Edition Project. Indiana University Press. 1998.
Writings of Charles S. Peirce. A Chronological Edition. 1–8. Compiled by the editors of the Peirce Edition Project. Indiana University Press. 1982–2009. Indiana University Press.
Semiotic and significs: the correspondence between Charles Sanders Peirce and Lady Victoria Welby. Indiana University Press, 1977.

Peirce on Signs: Writings on Semiotic by Charles Sanders Peirce. (Ed. by James Hoopes) UNC Press Books, 1991.

The Commens Dictionary. Peirce’s Terms in His Own Words. (Ed.: Mats Bergman – Sami Paavola, University of Helsinki 2003./2014.) http://www.commens.org/dictionary/index

Irodalom Ch. S. Peirce-ről:
James Jakób Liszka: A General Introduction to the Semiotic of Charles Sanders Peirce. Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press. 1996.
Gérard Deledalle: Charles S. Peirce’s Philosophy of Signs. Essays in Comparative Semiotics. Indiana Bloomington/Indianapolis: University Press. 2001. ISBN: 978-0-253-33736-8

 

The Essential Peirce: Selected  Philosophical Writings. 1. (1867–1893) Edited by Nathan Houser – Christian Cloesel. Indiana University Press. 1992.
The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. 2. (1893–1913) Edited by the Peirce Edition Project. Indiana University Press. 1998. Writings of Charles S. Peirce: A Chronological Edition - Volume 4. (1879–1884) Compiled by the editors of the Peirce Edition Project. 1989.
4
5 6
  1. Sebeok, Th. A.: Signs. An Introduction to Semiotics. Toronto, University of Toronto Press. 1994.
  2. Sebeok, Th. A.: Global Semiotics. Bloomington, Indiana University Press. 2001.
  3.  Sebeok, Th. A. (ed.): Animal communication. Bloomington, Indiana University Press. 1973.
  4. Sebeok, Th. A.: Semiotics in the United States. Bloomington, Indiana University Press. 1991.
  5. Sebeok, Thomas A. A Sign Is Just a Sign: La Semiotica Globale. Milano, Spirali. 1998.
  6. Sebeok, Th. A.: A művészet előzményei. Bp., Akadémiai Kiadó. 1983.
  7. Petrelli, Susan – Ponzio, Augusto: Thomas Sebeok & Signs of Life. London, Icon Books. 2009.

 Összeállította: Újvári Edit